02 Planning

Op deze pagina leest u meer over de planning van de vernieuwing van de aansluiting tussen de A16 en de N3. De weekendwerkzaamheden vinden plaats in 2 weekenden eind augustus en begin september 2019 en een aantal nader te bepalen weekenden in 2020.

Gereed: voorjaar 2020
2e helft 2018 Start werkzaamheden
2020 Nieuwe aansluiting gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's