02 Planning

Op deze pagina leest u meer over de planning van de vernieuwing van de aansluiting tussen de A16 en de N3. De weekendwerkzaamheden vinden plaats tot de zomer van 2019.

Gereed: voorjaar 2020
2e helft 2018 Start werkzaamheden
2020 Nieuwe aansluiting gereed

Deze planning is onder voorbehoud.