xx 03 Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Het vernieuwen van de aansluiting A16/N3 kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor het wegverkeer. We nemen maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Onderliggende pagina's