03 Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Het vernieuwen van de aansluiting A16/N3 kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor het wegverkeer. We nemen maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Weekendafsluiting N217/N3 Aquamarijnweg - Laan van Europa 7-8 september 2019

In het weekend van zaterdag 7 september 20.00 uur tot zondag 8 september 19.00 uur wordt gewerkt aan de N217 tussen de Kiltunnel (Aquamarijnweg) en de Laan van Europa. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een definitieve asfaltlaag en belijning op de kruising N217/Rijksstraatweg. Ook vinden er werkzaamheden aan de verkeerslichten en bebording plaats.

Afsluiting wegwerkzaamheden N217/N3

Er is een afsluiting van een gedeelte van de N217/N3 tussen de Aquamarijnweg en de Laan van Europa. Ook is de toerit 20 ’s-Gravendeel vanuit de N217 naar de snelweg A16 richting Breda en Rotterdam afgesloten.

Omleidingsroutes 7-8 september 2019

  • Neem vanaf de N217 Hoeksche Waard richting de A16 Rotterdam de Aquamarijnweg tot aan Toermalijnring, Spinel, Wieldrechtsezeedijk en vervolgens Kamerlingh Onnesweg
  • Neem vervolgens de Rijksstraatweg en de Mijlweg
  • Neem toerit 21 Dordrecht-Centrum richting Rotterdam of Breda.
  • Verkeer richting de N3 vervolgt de Laan der Verenigde Naties tot aan de N3 (route 1)
  • Neem vanaf de A16 Rotterdam naar N3/ Laan van Europa (Van der Valk Hotel) afrit 20 ’s-Gravendeel richting Papendrecht en ga rechtsaf naar de Rijksstraatweg, Simon Danserweg en Maarten Harpertsz Trompweg
  • Neem vervolgens de Laan van Londen (route 2)