01 Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

Het knooppunt A16/N3 is 1 van de top 6-aansluitingen tussen hoofdwegen en lokale wegen die Rijk en regio samen aanpakken. Het vele verkeer op deze aansluiting zorgt voor lange files in de spits.

Maatregelen

Rijkswaterstaat heeft een nieuw schetsontwerp (PDF, 248,76 kB) gemaakt om de doorstromingsproblemen bij de aansluiting A16/N3 op te lossen.

Kwart klaverblad met lange invoegstrook

We leggen een kwart klaverblad aan met een lange invoegstrook. De strook loopt als parellelbaan door tot het benzinestation en parkeerplaats De Zuidpunt.

Extra rijbaan met 2 rijstroken

We leggen een rijbaan met 2 rijstroken aan, die met een lus vanaf de N3 onder het bestaande viaduct doorgaat. De nieuwe rijbaan gaat over in een lange parallelbaan. Hiervoor moeten we de afrit A16 voor verkeer uit Rotterdam verleggen. 

De huidige oprit vanaf de N217 richting Breda blijft behouden en voegt in op de nieuwe parallelbaan. Vlak voor het benzinestation gaat het aantal rijstroken op de parallelbaan terug van 2 naar 1. Deze baan sluit vervolgens aan op de A16.

Dordtse Kil IV

De gemeente Dordrecht is bezig met planontwikkelingen voor het gebied Westelijke Dordste Oever (WDO). Hier hoort ook een nieuw bedrijventerrein bij: Dordtse Kil IV. Het ontwerp voor de nieuwe aansluiting houdt rekening met de bereikbaarheid van het toekomstige bedrijventerrein met op- en afritten.

Samenwerking en verantwoordelijkheid

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het kwart klaverblad en de parallelweg. De gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de nieuwe aansluiting van het gebied op de A16 aan de oostkant, zowel richting het noorden als richting het zuiden. Ook legt de gemeente langs de Dordtsche Kil een nieuwe westelijke ontsluiting aan die de Zeehaven verbindt met de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en IV.