A16/A58/A2/A67: coöperatieve ITS Corridor

A16/A58/A2/A67: coöperatieve ITS Corridor

Waarom

  • Slimme technologie helpt om wegen efficiënter te gebruiken.
  • We kunnen daarmee weggebruikers nog beter informeren en adviseren over de situatie op de weg.
  • Draadloze communicatie tussen voertuigen en infrastructuur en voertuigen onderling, wordt in de toekomst steeds belangrijker.
  • De invoering van de coöperatieve diensten zorgt voor een veiligere weg, minder incidenten en filevorming, een efficiënter gebruik van het wegennetwerk en een lagere CO2-uitstoot.

Hoe

3 coöperatieve diensten: ‘waarschuwing bij wegwerkzaamheden’, ‘sensordata uit voertuigen’ en ‘waarschuwing voor stilstaande voertuigen’

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee. We installeren enkel apparatuur langs de kant van de weg.

Slimme technologie

Betere doorstroming en veiligere wegen bereiken we niet alleen door meer asfalt aan te leggen. Auto’s onderling en systemen langs de weg staan in de toekomst steeds vaker met elkaar in verbinding. We noemen dat Coöperatieve Intelligente Transport Systemen (C-ITS).

Rijkswaterstaat werkt aan de invoering van 3 coöperatieve ITS-diensten op een zogenaamde 'corridor', het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo (A16 – A58 – A2 – A67). De diensten zorgen dat voertuigen live via een beveiligde WiFi-verbinding en het gsm-netwerk allerlei gegevens met elkaar en met de wegkant kunnen uitwisselen. Met die gegevens kunnen we weggebruikers nog beter informeren en adviseren over de situatie op de weg.

Om de diensten mogelijk te maken, plaatsen we bakens langs de weg. Die communiceren door middel van WiFi met zogenaamde On Board Units in passerende voertuigen. De bakens staan daarnaast in contact met de verkeerscentrale. Zo kunnen wegbeheerders het verkeer nog beter managen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende (internationale) security- en privacywetgeving.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project? Kijk dan op de website van het project Coöperatieve ITS Corridor.