Planning

Op deze pagina vindt u de planning van de werkzaamheden en de stremmingen voor het (scheepvaart)verkeer die hierbij komen kijken.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit aanpassingen aan de (staal)constructie van de brugdekken (zoals lassen, boren en slijpen), installatiewerkzaamheden en het aanleggen van diverse soorten kabels voor de besturings- en veiligheidssystemen. De bouwwerkzaamheden voor het afbouwen van de spoorverbinding bestaan onder andere uit het aanbrengen van de bovenleidingen en veiligheidssystemen en het aanleggen van spoorstaven.

Meer informatie over hinder voor de scheepvaart

Werkzaamheden Botlekbrug niet najaar 2019 gereed

Rijkswaterstaat, ProRail en aannemer A-Lanes-A15 nemen meer tijd voor het uitvoeren van de werkzaamheden op en aan de Botlekbrug. De werkzaamheden zijn veelomvattender dan vooraf ingeschat en de brug moet worden aangepast. Deze constructieve aanpassingen zijn noodzakelijk om een voldoende lange levensduur van de brug te garanderen en noodzakelijk voordat het spoor in gebruik genomen kan worden. 

Eerder werd er van uitgegaan dat deze werkzaamheden en het afbouwen van het spoor tegelijk opgepakt zouden kunnen worden. Het combineren van deze werkzaamheden is echter vanwege de veiligheid voor gebruikers van de brug en medewerkers van de aannemer niet verantwoord. Complicerend factor bij de uitvoering is dat de brug tijdens werkzaamheden voor wegverkeer, (brom)fietsers en scheepvaart zoveel als mogelijk beschikbaar moet blijven en de moeilijke bereikbaarheid van de werklocaties. Ondanks zorgvuldige voorbereiding en afstemming om alle werkzaamheden veilig en met zo min mogelijke overlast uit te voeren, is de planning nu vertraagd. Wanneer de spoorverbinding in gebruik genomen wordt, is nog onbekend.

Voor stremmingen voor de scheepvaart worden Berichten aan de Scheepvaart (BAS) verstuurd. Geplande stremmingen en afsluitingen voor het wegverkeer worden onder andere ook gecommuniceerd via het Twitteraccount van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Kijk voor de werkzaamheden voor de spoorverbinding ook op de website van ProRail.

Planningstabel

Gereed: nog niet bekend
Oktober 2017
 • Einde bediening oude Botlekbrug
 • Start sloop oude Botlekbrug.
7-8 oktober 2017 Start sloop oude Botlekbrug. Verwijderen hefdeel.
11-12 november 2017 Sloop lage brugdelen oude Botlekbrug en regulier onderhoud.
19 november 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug oostzijde.
3 december 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug westzijde.
Maart–april 2018 Vervolg sloop oude Botlekbrug. Verwijderen brugdekken boven land. Afsluitingen (’s nachts en in weekenden) Venkelweg en Oude Maaspad.
23 april–4 mei 2018 Vervangen eerste 16 omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet). Afsluiting brom)fietsverbinding.
26–27 mei 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers, of het scheepvaartverkeer).
9-10 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers of het scheepvaartverkeer).
23–24 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers of het scheepvaartverkeer).
7–8 juli 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP).
1 augustus 2018

Oostelijke doorvaart (Perniszijde) beschikbaar voor scheepvaart. Schepen lager dan 14 m en schepen met een diepgang van minder dan 7 m kunnen gebruikmaken van beide vaargeulen onder de Botlekbrug. Vooralsnog is de oostelijke doorvaart alleen beschikbaar als de westelijke doorvaart niet beschikbaar is. Schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke vaargeul aan Perniszijde en een draai nodig hebben, blijven sowieso gebruikmaken van de westelijke vaargeul (Botlekzijde).

11–12 augustus 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas (zie BAS 124/2018) voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP).

20 augustus – 1 september 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug voor (brom)fietser en voetgangers en hinder voor de scheepvaart (boven 14 m NAP).

29 september – 1 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek) en onderhoud voegovergangen (brom)fietsverbinding. Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer , (brom)fietsers en voetgangers. Voor schepen die geen gebruik konden maken van de oostelijke doorvaart (Perniszijde) was de Oude Maas gestremd. Zie de BAS nr 152/2018.

13 oktober – 14 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers. Voor schepen die geen gebruik konden maken van de oostelijke doorvaart (Perniszijde) was de Oude Maas gestremd. Zie de BAS nr 152/2018.

16 - 17 januari 2019 Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS 197/2018.
20 - 21 februari 2019

Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS.

20 - 21 maart 2019

Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS. 

15 april 2019

(Brom)fietsverbinding weer open. Aan de kant van Hoogvliet is de definitieve op- en afrit voor het fietspad klaar. Aan de andere kant zijn tijdelijke de steigers weer terug. In de zomer van 2019 is ook aan deze kant de op- en afrit gereed. Zie ook het persbericht over de heropening van het fietspad op de Botlekbrug.

24 december 2018 – 15 april 2019 10.00 uur

Tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers afgesloten. De werkzaamheden voor het afbouwen van het spoor vonden zo dicht bij de tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers plaats, dat we de veiligheid voor hen niet meer konden garanderen. De omleiding was via de Spijkenisserbrug. Voor de mensen die moesten omrijden, gold een fietsstimuleringsactie.

17 - 19 april 2019

Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 045/2019.

24 - 25 april 2019

Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 045/2019.

22 - 23 mei 2019

Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) van woensdag 22 mei 22.00 uur tot donderdag 23 mei 05.00 uur. Dit in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS 046/2019.

28 mei – 5 juni 2019

Stremming voor de scheepvaart. De oostelijke doorvaart Botlekbrug (zuidzijde) was in verband met afbouwen steigers gestremd van:

 • dinsdag 28 mei 21.00 uur tot woensdag 29 mei 05.00 uur
 • vrijdag 31 mei 21.00 uur tot maandag 03 juni 05.00 uur
 • maandag 3 juni 21.00 uur tot dinsdag 4 juni 05.00 uur

De westelijke doorvaart was beschikbaar. Zie de BAS 090/2019.

19 - 20 juni 2019

Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Dit in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 047/2019.

1 - 9 juli 2019

De Botlekbrug was van 22.00 uur tot 05.00 uur afgesloten voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers). 

Er waren ook een aantal nachtelijke stremming van de Oude Maas van 22.00 tot 05.00 uur voor het hoge scheepvaartverkeer. Tijdens de stremming was er voor de hoge scheepvaart wel een doorvaartmogelijkheid.

Zie BAS 112/2019 en BAS 125/2019.

13 - 15 juli 2019

In verband met voorbereidingen voor werkzaamheden van het oostelijke naar het westelijke brugdek was de (brom)fietsverbinding afgesloten. (Brom)fietsverkeer werd omgeleid via de Spijkenisserbrug.

14 juli - 20 oktober 2019

Stremming voor de hoge scheepvaart. Vanaf zondag 14 juli 18.00 uur tot zondag 20 oktober 23.59 uur wordt het westelijke brugdeel niet bediend in verband met het afbouwen van het spoor op het westelijke brugdeel.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m +NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m kunnen gedurende deze periode door de oostelijke doorvaart (zuidzijde) (maximale diepgang 8,20 m). Schepen met een diepgang van meer dan 7 m moeten voor een passage door de oostelijke doorvaart in overleg met het HCC. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart kunnen – bij een tijdige voormelding – in deze periode gebruikmaken van tijpoorten/doorvaartvensters door de westelijke doorvaart. Tijpoorten/doorvaartvensters zijn vooral gepland op woensdagen en in de weekenden. Zie de BAS 100/2019 en BAS 139/2019 (rectificatie BAS 100/2019).

16 – 19 juli 2019

Afsluiting Botlekbrug voor wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid.

Zie de BAS 083/2019.

22 augustus 2019 Verbinding (brom)fietsers en voetgangers gereed.
21 - 22 augustus 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS 142/2019.

Vanaf 26 augustus 2017 - datum nog onbekend
 • Spoor oude Botlekbrug buiten dienst (26-08).
 • Treinvrije periode, goederentreinen worden omgeleid via de Botlekspoortunnel, (brom)fietsers en voetgangers gaan over nieuwe Botlekbrug via tijdelijke op- en afritten.
9 - 13 september 2019

Stremming westelijke doorvaart. Dagelijks tussen 07.00 en 19.00 uur van maandag 9 september tot en met vrijdag 13 september. Tussen 19.00 en 07.00 is in deze periode onderdoorvaart mogelijk. De totale doorvaartbreedte is echter aan beide zijden beperkt met 10 m. Zie de BAS140/2019.

18 - 19 september 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor hoge schepen was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS 143/2019.

25 – 27 september 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS 143/2019.

20 oktober 2019 – 6 januari 2020

Vanaf maandag 21 oktober 2019 00.00 uur tot en met maandag 6 januari 2020 05.00 uur is de westelijke doorvaart van de Botlekbrug gestremd voor alle doorgaande scheepvaart. De oostelijke doorvaart is beschikbaar.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m +NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m kunnen gedurende bovengenoemde periode gebruikmaken van de oostelijke doorvaart. Diepere schepen in overleg met het Haven Coördinatie Centrum. Zie BAS 160/2019.

23 - 25 oktober 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud.

Voor hoge schepen was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS 173/2019.

25 - 28 oktober 2019

Botlekbrug afgesloten voor het (vracht)autoverkeer richting Rotterdam vanaf vrijdag 25 oktober 22.00 uur tot maandag 28 oktober 05.00 uur. Omleiding doorgaand verkeer is via Botlektunnel. Voor het (vracht)autoverkeer richting Maasvlakte is de brug beschikbaar.

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen eerder afgesloten zijn om zo de weg op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de Botlektunnel kan en er gewerkt wordt op de omleidingsroute gaat dit vervoer per half uur in colonne en onder begeleiding van verkeersbegeleiders langs het werkvak.

31 oktober – 20 december 2019 Korte verkeerstops voor (brom)fietsers. Van 31 oktober tot en met 20 december kunnen (brom)fietsers en voetgangers op weekdagen te maken krijgen van korte verkeerstops. De verkeerstops worden uitgevoerd door verkeersbegeleiders en duren maximaal 15 minuten per keer. De verkeerstops zijn nodig om materiaal en machines over de (brom)fietsverbinding aan en af te voeren
1 – 3 november 2019

De Botlekbrug is voor (brom)fietsers en voetgangers afgesloten:

 • vrijdag 1 november vanaf 09.00 tot 13.00 uur
 • zaterdag 2 november vanaf 07.00 tot 17.00 uur

Mochten de werkzaamheden uitlopen dan is zondag 3 november vanaf 07.00 tot 17.00 uur een reservedag.

20 – 21 november 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud van woensdag 20 november 22.00 uur tot en met donderdag 21 november 05.00 uur.

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen eerder afgesloten zijn om zo de weg op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Er is een doorvaartmogelijkheid door de oostelijke doorvaart tussen 02.00 en 02.30 uur. Houd rekening met de dieptebeperking voor de oostelijke doorvaart. Zie de BAS191/2019.

11 – 12 december 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud van:

 • woensdag 11 december 22.00 uur tot en met donderdag 12 december 05.00 uur

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen eerder afgesloten zijn om zo de weg op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Er is een doorvaartmogelijkheid door de oostelijke doorvaart tussen 02.00 en 02.30 uur. Houd rekening met de dieptebeperking voor de oostelijke doorvaart. Zie de BAS191/2019.

6 januari – 3 mei 2020

Vanaf maandag 6 januari 05.00 uur tot en met zondag 3 mei 23.59 uur is de westelijke doorvaart van de Botlekbrug gestremd voor alle scheepvaart.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m kunnen gedurende deze periode (met uitzondering van 6 tot en met 11 januari tussen 21.00 en 05.00 uur) door de oostelijke doorvaart (zuidzijde). Schepen dieper dan 7 m dienen te overleggen met het HCC. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart, kunnen – bij een tijdige voormelding – in deze periode gebruikmaken van tijpoorten/doorvaartvensters door de westelijke doorvaart. Tijpoorten/doorvaartvensters zijn vooral gepland op woensdagen en in de weekenden. Zie de BAS208/2019.

6 januari – 11 januari 2020

Regulier onderhoud en werkzaamheden ten behoeve van het spoor. In verband hiermee is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en de Oude Maas is gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) van:

 • maandag 6 januari 21.00 uur tot dinsdag 7 januari 05.00 uur
 • dinsdag 7 januari 21.00 uur tot woensdag 8 januari 05.00 uur
 • donderdag 9 januari 21.00 uur tot vrijdag 10 januari 05.00 uur

Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. (Brom)fietsers moeten omrijden via de Spijkenisserbrug.

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen eerder afgesloten zijn om zo de weg op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Voor de scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid door de oostelijke doorvaart:

 • dinsdag 7 januari tussen 02.00 en 02.30 uur
 • donderdag 9 tussen 02.00 en 02.30 uur

Zie de BAS209/2019 en rectificatie BAS215/2019. Houd rekening met de dieptebeperking voor de oostelijke doorvaart.

Er zijn ook nog een aantal doorvaartmogelijkheden door de westelijke doorvaart (zie de BAS208/2019):

 • donderdag 9 januari tussen 00.30 en 04.30 uur
 • zaterdag 11 januari tussen 14.15 en 18.15 uur
 • zondag 12 januari tussen 02.30 en 06.30 uur of tussen 15.00 tot 19.00 uur
Planning nog niet bekend Spoorverbinding gereed.

Deze planning is onder voorbehoud.