Planning

Op deze pagina vindt u de planning van de werkzaamheden, de afsluitingen en de stremmingen voor het (scheepvaart)verkeer die hierbij komen kijken.

Er vinden voornamelijk nog werkzaamheden plaats voor het afbouwen van de spoorverbinding. Deze bouwwerkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van de bovenleidingen en veiligheidssystemen en het aanleggen van spoorstaven.

Meer informatie over hinder voor de scheepvaart

Werkzaamheden Botlekbrug niet najaar 2019 gereed

Rijkswaterstaat, ProRail en aannemer A-Lanes-A15 hebben meer tijd genomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden op en aan de Botlekbrug. De werkzaamheden zijn veelomvattender dan vooraf ingeschat en de brug moest constructief worden aangepast om een voldoende lange levensduur van de brug te garanderen. Deze constructieve aanpassingen waren ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het spoor in gebruik genomen kan worden. 

Eerder werd ervan uitgegaan dat deze werkzaamheden en het afbouwen van het spoor tegelijk opgepakt zouden kunnen worden. Het combineren van deze werkzaamheden was echter vanwege de veiligheid voor gebruikers van de brug en medewerkers van de aannemer niet verantwoord. Complicerend factor bij de uitvoering is dat de brug tijdens werkzaamheden voor wegverkeer, (brom)fietsers en scheepvaart zoveel als mogelijk beschikbaar moet blijven en de moeilijke bereikbaarheid van de werklocaties. Ondanks zorgvuldige voorbereiding en afstemming om alle werkzaamheden veilig en met zo min mogelijke overlast uit te voeren, is de planning nu vertraagd. Als alles volgens planning verloopt, wordt de spoorverbinding in het 1e kwartaal van 2021 in gebruik genomen.

Voor stremmingen voor de scheepvaart worden Berichten aan de Scheepvaart (BAS) verstuurd. Geplande stremmingen en afsluitingen voor het wegverkeer worden onder andere ook gecommuniceerd via het Twitteraccount van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Kijk voor de werkzaamheden voor de spoorverbinding ook op de website van ProRail.

Planningstabel

Gereed: nog niet bekend
Oktober 2017
 • Einde bediening oude Botlekbrug
 • Start sloop oude Botlekbrug.
7 - 8 oktober 2017 Start sloop oude Botlekbrug. Verwijderen hefdeel.
11 - 12 november 2017 Sloop lage brugdelen oude Botlekbrug en regulier onderhoud.
19 november 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug oostzijde.
3 december 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug westzijde.
Maart – april 2018 Vervolg sloop oude Botlekbrug. Verwijderen brugdekken boven land.
23 april – 4 mei 2018 Vervangen eerste 16 omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
26 – 27 mei 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
9 - 10 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
23 – 24 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
7 – 8 juli 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
1 augustus 2018

Oostelijke doorvaart (Perniszijde) beschikbaar voor scheepvaart. Schepen lager dan 14 m en schepen met een diepgang van minder dan 7 m kunnen gebruikmaken van beide vaargeulen onder de Botlekbrug. Vooralsnog is de oostelijke doorvaart alleen beschikbaar als de westelijke doorvaart niet beschikbaar is. Schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke vaargeul aan Perniszijde en een draai nodig hebben, blijven sowieso gebruikmaken van de westelijke vaargeul (Botlekzijde).

11 – 12 augustus 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek).

20 augustus – 1 september 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek).

29 september – 1 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek) en onderhoud voegovergangen (brom)fietsverbinding.

13 oktober – 14 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek).

24 december 2018 – 15 april 2019 10.00 uur

Tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers afgesloten. De werkzaamheden voor het afbouwen van het spoor vonden zo dicht bij de tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers plaats, dat we de veiligheid voor hen niet meer konden garanderen. De omleiding was via de Spijkenisserbrug. Voor de mensen die moesten omrijden, gold een fietsstimuleringsactie. Zie ook het persbericht.

14 juli - 20 oktober 2019

Stremming voor de hoge scheepvaart. het westelijke brugdeel werd niet bediend in verband met het afbouwen van het spoor op het westelijke brugdeel.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m +NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m konden gedurende deze periode door de oostelijke doorvaart (zuidzijde) (maximale diepgang 8,20 m). Schepen met een diepgang van meer dan 7 m moeten voor een passage door de oostelijke doorvaart in overleg met het HCC. Voor schepen die geen gebruik konden maken van de oostelijke doorvaart kunnen, bij een tijdige voormelding, in deze periode gebruikmaken van tijpoorten/doorvaartvensters door de westelijke doorvaart. Tijpoorten/doorvaartvensters zijn vooral gepland op woensdagen en in de weekenden.

22 augustus 2019 Verbinding (brom)fietsers en voetgangers gereed.
Vanaf 26 augustus 2017 - datum nog onbekend
 • Spoor oude Botlekbrug buiten dienst (26-08).
 • Treinvrije periode, goederentreinen worden omgeleid via de Botlekspoortunnel, (brom)fietsers en voetgangers gaan over nieuwe Botlekbrug via tijdelijke op- en afritten.
20 oktober 2019 – 6 januari 2020

Vanaf maandag 21 oktober 2019 00.00 uur tot en met maandag 6 januari 2020 05.00 uur was de westelijke doorvaart van de Botlekbrug gestremd voor alle doorgaande scheepvaart. De oostelijke doorvaart was beschikbaar.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m +NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m konden gedurende bovengenoemde periode gebruikmaken van de oostelijke doorvaart. Diepere schepen in overleg met het Haven Coördinatie Centrum. Zie BAS 160/2019.

25 - 28 oktober 2019

Botlekbrug afgesloten voor het (vracht)autoverkeer richting Rotterdam. Voor het (vracht)autoverkeer richting Maasvlakte was de brug beschikbaar.

Omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de Botlektunnel kan en er gewerkt werd op de omleidingsroute kon dit vervoer per half uur in colonne en onder begeleiding van verkeersbegeleiders langs het werkvak.

20 – 21 november 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS191/2019.

11 – 12 december 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie BAS191/2019.

6 - 11 januari 2020

Regulier onderhoud en werkzaamheden ten behoeve van het spoor. In verband hiermee is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en de Oude Maas is gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de hoge scheepvaart waren doorvaartmogelijkheden. Zie BAS208/2019.

5 – 6 februari 2020

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart waren doorvaartmogelijkheden. Zie de BAS229/2019 en de BAS208/2019.

2 – 21 maart 2020

Werkzaamheden ten behoeve van het spoor en regulier onderhoud. In verband hiermee was de Botlekbrug doordeweeks (van maandag tot en met vrijdag) iedere avond vanaf ongeveer 22.00 uur en 05.00 uur de volgende ochtend afgesloten voor al het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers en voetgangers). De brug was zaterdag 21 maart 05.00 uur weer beschikbaar.

Vervoer van gevaarlijke stoffen die niet door de Botlektunnel (categorie D) mogen, moest omrijden via de Eilandroute. In deze periode was ook de Wantijbrug in de N3 afgesloten. Meer informatie in de factsheet Omleiding gevaarlijke stoffen Eilandroute.

Voor het hoge scheepvaartverkeer was deze nachten of de oostelijke of de westelijke doorvaart beschikbaar. Zie voor de details BAS021/2020.

8 – 10 april 2020

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart waren doorvaartmogelijkheden. Zie BAS047/2020 en BAS208/2019

16 - 17 april 2020

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart waren doorvaartmogelijkheden. Zie de BAS047/2020.

6 januari – 3 mei 2020

Stremming westelijke doorvaart van de Botlekbrug voor alle scheepvaart. Schepen met een hoogte groter dan 14 m NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m konden gedurende deze periode door de oostelijke doorvaart (zuidzijde). Schepen dieper dan 7 m in overleg met het HCC. Voor schepen die geen gebruik konden maken van de oostelijke doorvaart waren er tijpoorten/doorvaartvensters door de westelijke doorvaart beschikbaaar. Zie BAS208/2019.

7 - 8 mei 2020

In verband met regulier onderhoud was de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers). Oude Maas was gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de scheepvaart waren er doorvaartmogelijkheden. Zie de BAS047/2020 en BAS077/2020.

11 – 12 juni 2020

In verband met regulier onderhoud was de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers). Oude Maas was gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid door de oostelijke doorvaart.

4 mei – 15 juni 2020

Westelijke doorvaart van de Botlekbrug gedeeltelijk gestremd voor de scheepvaart. Schepen met een hoogte groter dan 14 m NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m konden gedurende deze periode door de oostelijke doorvaart (zuidzijde). Schepen dieper dan 7 m in overleg met het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Voor schepen die geen gebruik konden maken van de oostelijke doorvaart, waren er tijpoorten/doorvaartvensters beschikbaar. Zie BAS077/2020.

14 - 17 juli 2020

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) van:

 • dinsdag 14 juli 22.00 uur tot woensdag 15 juli 05.00 uur
 • woensdag 15 juli 22.00 uur tot donderdag 16 juli 05.00 uur
 • donderdag 16 juli 22.00 uur tot vrijdag 17 juli 05.00 uur

Voor de scheepvaart is de oostelijke doorvaart gestremd tot 4 oktober 2020 en in verband met dit onderhoud wordt de westelijke doorvaart niet bediend voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de scheepvaart hoger dan 14 m NAP is er een doorvaartmogelijkheid door de westelijke doorvaart:

 • woensdag 15 juli tussen 02.00 en 02.30 uur
 • donderdag 16 juli tussen 02.00 en 02.30 uur
 • vrijdag 17 juli tussen 02.00 en 02.30 uur

Schepen die hiervan gebruik wensen te maken dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum. Zie de BAS103/2020.

5 - 6 augustus 2020

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) van:

 • woensdag 5 augustus 22.00 uur tot donderdag 6 augustus 05.00 uur

Voor de scheepvaart is de oostelijke doorvaart gestremd tot 4 oktober 2020 en in verband met dit onderhoud wordt de westelijke doorvaart niet bediend voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de scheepvaart hoger dan 14 m NAP is er een doorvaartmogelijkheid door de westelijke doorvaart:

 • donderdag 6 augustus tussen 02.00 en 02.30 uur

Schepen die hiervan gebruik wensen te maken dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum. Zie de BAS103/2020.

16 - 18 september 2020

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) van:

 • woensdag 16 september 22.00 uur tot donderdag 17 september 05.00 uur
 • donderdag 17 september 22.00 uur tot vrijdag 18 september 05.00 uur

Voor de scheepvaart is de oostelijke doorvaart gestremd tot 4 oktober 2020 en in verband met dit onderhoud wordt de westelijke doorvaart niet bediend voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de scheepvaart hoger dan 14 m NAP is er een doorvaartmogelijkheid door de westelijke doorvaart:

 • donderdag 17 september tussen 02.00 en 02.30 uur
 • vrijdag 18 september tussen 02.00 en 02.30 uur

Schepen die hiervan gebruik wensen te maken dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum. Zie de BAS103/2020.

24 - 25 september 2020

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) van:

 • donderdag 24 september 22.00 uur tot vrijdag 25 september 05.00 uur

Voor de scheepvaart is de oostelijke doorvaart gestremd tot 4 oktober 2020 en in verband met dit onderhoud wordt de westelijke doorvaart niet bediend voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de scheepvaart hoger dan 14 m NAP is er een doorvaartmogelijkheid door de westelijke doorvaart:

 • vrijdag 25 september tussen 02.00 en 02.30 uur

Schepen die hiervan gebruik wensen te maken dienen zich 2 uur voor de genoemde tijden te melden bij het Haven Coördinatie Centrum. Zie de BAS103/2020.

14 juni – 4 oktober 2020

Vanaf zondag 14 juni 21.30 uur tot zondag 4 oktober 23.59 uur is de oostelijke doorvaart van de Botlekbrug gestremd voor alle scheepvaart. De westelijke doorvaart is met uitzonderingen van de onderhoudsnachten beschikbaar. Zie de BAS085/2020.

1e kwartaal 2021 Spoorverbinding goederentreinen gereed.
Planning nog niet bekend Aanbrengen aanvaarbescherming rondom de pijlers. Aanpassingen ontruimingstijd voor het langzame verkeer (fietsers en voetgangers). Regulier onderhoud gaat altijd door

Deze planning is onder voorbehoud.