Planning

De werkzaamheden voor de realisatie van de spoorverbinding en de verbinding voor de (brom)fietsers en voetgangers zijn 26 augustus 2017 gestart. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2018/begin 2019 klaar. Op deze pagina vindt u de planning van de werkzaamheden en de stremmingen voor het (scheepvaart)verkeer die hierbij komen kijken.

Gereed: medio 2019
18–21 september 2017 4 nachten Botlekbrug afgesloten en Oude Maas gestremd in verband met regulier onderhoud.
26 september 2017 Tijdelijke verbinding (tijdelijke op- en afritten) voor (brom)fietsers en voetgangers naar de nieuwe Botlekbrug vanaf 10.00 uur in gebruik.
Oktober 2017
  • Einde bediening oude Botlekbrug
  • Start sloop oude Botlekbrug.
7-8 oktober 2017 Start sloop oude Botlekbrug. Verwijderen hefdeel.
18–19 oktober 2017 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas van 22.00 uur tot 05.00 uur in verband met regulier onderhoud.
11-12 november 2017 Sloop lage brugdelen oude Botlekbrug en regulier onderhoud.
19 november 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug oostzijde.
22-23 november 2017 Stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (14m +NAP) en afsluiting Botlekbrug wegens regulier onderhoud.
3 december 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug westzijde.
13-14 december 2017 Stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (14m +NAP) en afsluiting Botlekbrug wegens regulier onderhoud.
17 en 18 januari 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge schepen (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud.
21 en 22 februari 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge schepen in verband met regulier onderhoud.
21 en 22 maart 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge schepen (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud.
19 - 20 april 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor auto’s en vrachtverkeer) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud en voorbereidingen wisselen omloopwielen.
20 - 21 april 2018

Afsluiting Botlekbrug en (voor auto’s en vrachtverkeer) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud en voorbereidingen wisselen omloopwielen.

19 – 21 april 2018 Afsluiting Botlekbrug en voor (brom)fietsers in verband met regulier onderhoud en voorbereidingen wisselen omloopwielen. Omleiding is via de Spijkenisserbrug.
25–26 april 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
26-27 april 2018

Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.

Maart–april 2018 Vervolg sloop oude Botlekbrug. Verwijderen brugdekken boven land. Afsluitingen (’s nachts en in weekenden) Venkelweg en Oude Maaspad.
23 april–4 mei 2018 Vervangen eerste 16 omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet). Afsluiting brom)fietsverbinding.
23–24 mei 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
26–27 mei 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers, of het scheepvaartverkeer).
9-10 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers of het scheepvaartverkeer).
20–21 juni 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
23–24 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers of het scheepvaartverkeer).
7–8 juli 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP).
17–18 juli 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
18–19 juli 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
19–20 juli 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
1 augustus 2018

Oostelijke doorvaart (Perniszijde) beschikbaar voor scheepvaart. Schepen lager dan 14 m en schepen met een diepgang van minder dan 7 m kunnen gebruikmaken van beide vaargeulen onder de Botlekbrug. Vooralsnog is de oostelijke doorvaart alleen beschikbaar als de westelijke doorvaart niet beschikbaar is. Schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke vaargeul aan Perniszijde en een draai nodig hebben, blijven sowieso gebruikmaken van de westelijke vaargeul (Botlekzijde).

4–5 augustus 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers in verband met het testen van het heffen van het brugdeel aan Perniszijde en het optimaliseren van de procedure voor het heffen.

11–12 augustus 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas (zie BAS 124/2018) voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP).

15–16 augustus 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie BAS 061/2018.

20 augustus – 1 september 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug voor (brom)fietser en voetgangers en hinder voor de scheepvaart (boven 14 m NAP).

19 – 20 september 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer,(brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 061/2018.

20 – 21 september 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 061/2018.

26 – 27 september 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 61/2018.

29 september – 1 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek) en onderhoud voegovergangen (brom)fietsverbinding. Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer , (brom)fietsers en voetgangers. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart (Perniszijde) is de Oude Maas gestremd. Zie de BAS nr 152/2018.

13 oktober – 14 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart (Perniszijde) is de Oude Maas gestremd. Zie de BAS nr 152/2018.

24 - 25 oktober 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 144/2018.
25 - 26 oktober 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 144/2018.
19 - 20 en 20 - 21 november 2018 In verband met het plaatsen van steigers is op het oostelijke hefdeel (zijde Botlek) in de richting van Rotterdam naar Brielle is in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 november en in de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 november een gedeeltelijke afzetting van een rijstrook. Reserve nacht is van donderdag 22 op vrijdag 23 november.
21 - 22 november 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) van woensdag 21 november 22.00 uur tot donderdag 22 november 05.00 uur in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS.
12 – 13 december 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) van woensdag 12 december 22.00 uur tot donderdag 13 december 2018 05.00 uur in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nummer 144.
26 augustus 2017 - medio 2019
  • Spoor oude Botlekbrug buiten dienst (26-08)
  • Treinvrije periode, goederentreinen worden omgeleid via de Botlekspoortunnel, (brom)fietsers en voetgangers gaan over nieuwe Botlekbrug via tijdelijke op- en afritten.
Medio 2019 Verbinding (brom)fietsers en voetgangers gereed.
24 december 2018 – medio april 2019 Tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers afgesloten. De werkzaamheden voor het afbouwen van het spoor vinden zo dicht bij de tijdelijke verbinding, dat we de veiligheid voor hen niet meer kunnen garanderen. Daarom is de verbinding afgesloten, (brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Spijkenisserbrug. Voor de mensen die moeten omrijden, geldt een compensatieregeling. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van De Verkeersonderneming.
Medio 2019 Spoorverbinding gereed.

Deze planning is onder voorbehoud.

Voor stremmingen voor de scheepvaart worden Berichten aan de Scheepvaart (BAS) verstuurd. Geplande stremmingen en afsluitingen voor het wegverkeer worden onder andere ook gecommuniceerd via het Twitteraccount van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Kijk voor de werkzaamheden voor de spoorverbinding ook op de website van ProRail.