Planning

De werkzaamheden voor de realisatie van de spoorverbinding en de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers zijn 26 augustus 2017 gestart. Op deze pagina vindt u de planning van de werkzaamheden en de stremmingen voor het (scheepvaart)verkeer die hierbij komen kijken.

Werkzaamheden Botlekbrug niet najaar 2019 gereed

Rijkswaterstaat, ProRail en aannemer A-Lanes-A15 nemen meer tijd voor het uitvoeren van de werkzaamheden op en aan de Botlekbrug. Belangrijkste reden is de complexiteit van de werkzaamheden die we vooraf niet hebben voorzien, hierdoor zouden er te veel mensen tegelijk op de brug aan het werk moeten zijn. Dit vinden wij niet veilig. De planning om het spoor in het najaar van 2019 in gebruik te nemen, wordt niet meer gehaald. We zijn op dit moment hard aan het werk om alle consequenties in beeld te krijgen en op basis daarvan een nieuwe planning te maken.

Gereed: nog niet bekend
18–21 september 2017 4 nachten Botlekbrug afgesloten en Oude Maas gestremd in verband met regulier onderhoud.
26 september 2017 Tijdelijke verbinding (tijdelijke op- en afritten) voor (brom)fietsers en voetgangers naar de nieuwe Botlekbrug vanaf 10.00 uur in gebruik.
Oktober 2017
  • Einde bediening oude Botlekbrug
  • Start sloop oude Botlekbrug.
7-8 oktober 2017 Start sloop oude Botlekbrug. Verwijderen hefdeel.
18–19 oktober 2017 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas van 22.00 uur tot 05.00 uur in verband met regulier onderhoud.
11-12 november 2017 Sloop lage brugdelen oude Botlekbrug en regulier onderhoud.
19 november 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug oostzijde.
22-23 november 2017 Stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (14m +NAP) en afsluiting Botlekbrug wegens regulier onderhoud.
3 december 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug westzijde.
13-14 december 2017 Stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (14m +NAP) en afsluiting Botlekbrug wegens regulier onderhoud.
17 en 18 januari 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge schepen (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud.
21 en 22 februari 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge schepen in verband met regulier onderhoud.
21 en 22 maart 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge schepen (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud.
19 - 20 april 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor auto’s en vrachtverkeer) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud en voorbereidingen wisselen omloopwielen.
20 - 21 april 2018

Afsluiting Botlekbrug en (voor auto’s en vrachtverkeer) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud en voorbereidingen wisselen omloopwielen.

19 – 21 april 2018 Afsluiting Botlekbrug en voor (brom)fietsers in verband met regulier onderhoud en voorbereidingen wisselen omloopwielen. Omleiding is via de Spijkenisserbrug.
25–26 april 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
26-27 april 2018

Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.

Maart–april 2018 Vervolg sloop oude Botlekbrug. Verwijderen brugdekken boven land. Afsluitingen (’s nachts en in weekenden) Venkelweg en Oude Maaspad.
23 april–4 mei 2018 Vervangen eerste 16 omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet). Afsluiting brom)fietsverbinding.
23–24 mei 2018 Afsluiting Botlekbrug en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
26–27 mei 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers, of het scheepvaartverkeer).
9-10 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers of het scheepvaartverkeer).
20–21 juni 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
23–24 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug voor het autoverkeer (geen hinder voor de (brom)fietsers, voetgangers of het scheepvaartverkeer).
7–8 juli 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet. Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP).
17–18 juli 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
18–19 juli 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
19–20 juli 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 NAP) in verband met regulier onderhoud.
1 augustus 2018

Oostelijke doorvaart (Perniszijde) beschikbaar voor scheepvaart. Schepen lager dan 14 m en schepen met een diepgang van minder dan 7 m kunnen gebruikmaken van beide vaargeulen onder de Botlekbrug. Vooralsnog is de oostelijke doorvaart alleen beschikbaar als de westelijke doorvaart niet beschikbaar is. Schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke vaargeul aan Perniszijde en een draai nodig hebben, blijven sowieso gebruikmaken van de westelijke vaargeul (Botlekzijde).

4–5 augustus 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers in verband met het testen van het heffen van het brugdeel aan Perniszijde en het optimaliseren van de procedure voor het heffen.

11–12 augustus 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas (zie BAS 124/2018) voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP).

15–16 augustus 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie BAS 061/2018.

20 augustus – 1 september 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug voor (brom)fietser en voetgangers en hinder voor de scheepvaart (boven 14 m NAP).

19 – 20 september 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer,(brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 061/2018.

20 – 21 september 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 061/2018.

26 – 27 september 2018

Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 61/2018.

29 september – 1 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek) en onderhoud voegovergangen (brom)fietsverbinding. Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer , (brom)fietsers en voetgangers. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart (Perniszijde) is de Oude Maas gestremd. Zie de BAS nr 152/2018.

13 oktober – 14 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek). Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart (Perniszijde) is de Oude Maas gestremd. Zie de BAS nr 152/2018.

24 - 25 oktober 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 144/2018.
25 - 26 oktober 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nr 144/2018.
19 - 20 en 20 - 21 november 2018 In verband met het plaatsen van steigers is op het oostelijke hefdeel (zijde Botlek) in de richting van Rotterdam naar Brielle in de nachten een gedeeltelijke afzetting van een rijstrook.
21 - 22 november 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS.
12 – 13 december 2018 Afsluiting Botlekbrug (voor autoverkeer, (brom)fietsers en voetgangers en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS nummer 144.
Medio 2019 Verbinding (brom)fietsers en voetgangers gereed.
16 - 17 januari 2019 Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) van woensdag 16 januari 2019 22.00 uur tot donderdag 17 januari 2019 05.00 uur. Dit in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS 197/2018. De Botlekbrug voor (brom)fietsers is afgesloten sinds 24 december 2018. Deze afsluiting duurt tot april 2019. Meer informatie over de afsluiting is te lezen op de pagina Hinder en maatregelen.
20 - 21 februari 2019 Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) van woensdag 20 februari 2019 22.00 uur tot donderdag 21 februari 2019 05.00 uur. Dit in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS. De Botlekbrug voor (brom)fietsers is afgesloten sinds 24 december 2018. Deze afsluiting duurt tot april 2019. Meer informatie over de afsluiting is te lezen op de pagina Hinder en maatregelen.
20 - 21 maart 2019 Afsluiting Botlekbrug voor autoverkeer en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) van woensdag 20 maart 2019 22.00 uur tot donderdag 21 maart 2019 05.00 uur. Dit in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart is er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS. De Botlekbrug voor (brom)fietsers is afgesloten sinds 24 december 2018. Deze afsluiting duurt tot april 2019. Meer informatie over de afsluiting is te lezen op de pagina Hinder en maatregelen.
24 december 2018 – medio april 2019 Tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers vanaf 24 december 2018 om 10.00 uur afgesloten tot medio april 2019. De werkzaamheden voor het afbouwen van het spoor vinden zo dicht bij de tijdelijke verbinding, dat we de veiligheid voor hen niet meer kunnen garanderen. Omleiding is via de Spijkenisserbrug. Voor de mensen die moeten omrijden, geldt een fietsstimuleringsactie. Meer informatie over deze actie is te vinden op de website van De Verkeersonderneming.
26 augustus 2017 - datum nog onbekend
  • Spoor oude Botlekbrug buiten dienst (26-08)
  • Treinvrije periode, goederentreinen worden omgeleid via de Botlekspoortunnel, (brom)fietsers en voetgangers gaan over nieuwe Botlekbrug via tijdelijke op- en afritten.
Planning nog niet bekend Spoorverbinding gereed.

Deze planning is onder voorbehoud.

Voor stremmingen voor de scheepvaart worden Berichten aan de Scheepvaart (BAS) verstuurd. Geplande stremmingen en afsluitingen voor het wegverkeer worden onder andere ook gecommuniceerd via het Twitteraccount van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Kijk voor de werkzaamheden voor de spoorverbinding ook op de website van ProRail.