Planning

Op deze pagina vindt u de planning van de werkzaamheden, de afsluitingen en de stremmingen voor het (scheepvaart)verkeer die hierbij komen kijken.

De werkzaamheden zijn voornamelijk nog werk aan het afbouwen van de spoorverbinding. Deze bouwwerkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van de bovenleidingen en veiligheidssystemen en het aanleggen van spoorstaven.

Meer informatie over hinder voor de scheepvaart

Werkzaamheden Botlekbrug niet najaar 2019 gereed

Rijkswaterstaat, ProRail en aannemer A-Lanes-A15 hebben meer tijd genomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden op en aan de Botlekbrug. De werkzaamheden zijn veelomvattender dan vooraf ingeschat en de brug moest constructief worden aangepast om een voldoende lange levensduur van de brug te garanderen. Deze constructieve aanpassingen waren ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het spoor in gebruik genomen kan worden. 

Eerder werd ervan uitgegaan dat deze werkzaamheden en het afbouwen van het spoor tegelijk opgepakt zouden kunnen worden. Het combineren van deze werkzaamheden was echter vanwege de veiligheid voor gebruikers van de brug en medewerkers van de aannemer niet verantwoord. Complicerend factor bij de uitvoering is dat de brug tijdens werkzaamheden voor wegverkeer, (brom)fietsers en scheepvaart zoveel als mogelijk beschikbaar moet blijven en de moeilijke bereikbaarheid van de werklocaties. Ondanks zorgvuldige voorbereiding en afstemming om alle werkzaamheden veilig en met zo min mogelijke overlast uit te voeren, is de planning nu vertraagd. Wanneer de spoorverbinding in gebruik genomen wordt, is nog onbekend.

Voor stremmingen voor de scheepvaart worden Berichten aan de Scheepvaart (BAS) verstuurd. Geplande stremmingen en afsluitingen voor het wegverkeer worden onder andere ook gecommuniceerd via het Twitteraccount van Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Kijk voor de werkzaamheden voor de spoorverbinding ook op de website van ProRail.

Planningstabel

Gereed: nog niet bekend
Oktober 2017
 • Einde bediening oude Botlekbrug
 • Start sloop oude Botlekbrug.
7 - 8 oktober 2017 Start sloop oude Botlekbrug. Verwijderen hefdeel.
11 - 12 november 2017 Sloop lage brugdelen oude Botlekbrug en regulier onderhoud.
19 november 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug oostzijde.
3 december 2017 Ontmantelen vakwerkbrug en heftoren oude Botlekbrug westzijde.
Maart – april 2018 Vervolg sloop oude Botlekbrug. Verwijderen brugdekken boven land.
23 april – 4 mei 2018 Vervangen eerste 16 omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
26 – 27 mei 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
9 - 10 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
23 – 24 juni 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
7 – 8 juli 2018 Vervangen omloopwielen heftorens oostelijke hefdeel (zijde Pernis/Hoogvliet).
1 augustus 2018

Oostelijke doorvaart (Perniszijde) beschikbaar voor scheepvaart. Schepen lager dan 14 m en schepen met een diepgang van minder dan 7 m kunnen gebruikmaken van beide vaargeulen onder de Botlekbrug. Vooralsnog is de oostelijke doorvaart alleen beschikbaar als de westelijke doorvaart niet beschikbaar is. Schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke vaargeul aan Perniszijde en een draai nodig hebben, blijven sowieso gebruikmaken van de westelijke vaargeul (Botlekzijde).

11 – 12 augustus 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek).

20 augustus – 1 september 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek).

29 september – 1 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek) en onderhoud voegovergangen (brom)fietsverbinding.

13 oktober – 14 oktober 2018

Vervangen omloopwielen heftorens westelijke hefdeel (zijde Botlek).

24 december 2018 – 15 april 2019 10.00 uur

Tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers afgesloten. De werkzaamheden voor het afbouwen van het spoor vonden zo dicht bij de tijdelijke verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers plaats, dat we de veiligheid voor hen niet meer konden garanderen. De omleiding was via de Spijkenisserbrug. Voor de mensen die moesten omrijden, gold een fietsstimuleringsactie. Zie ook het persbericht.

14 juli - 20 oktober 2019

Stremming voor de hoge scheepvaart. het westelijke brugdeel werd niet bediend in verband met het afbouwen van het spoor op het westelijke brugdeel.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m +NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m konden gedurende deze periode door de oostelijke doorvaart (zuidzijde) (maximale diepgang 8,20 m). Schepen met een diepgang van meer dan 7 m moeten voor een passage door de oostelijke doorvaart in overleg met het HCC. Voor schepen die geen gebruik konden maken van de oostelijke doorvaart kunnen, bij een tijdige voormelding, in deze periode gebruikmaken van tijpoorten/doorvaartvensters door de westelijke doorvaart. Tijpoorten/doorvaartvensters zijn vooral gepland op woensdagen en in de weekenden.

22 augustus 2019 Verbinding (brom)fietsers en voetgangers gereed.
Vanaf 26 augustus 2017 - datum nog onbekend
 • Spoor oude Botlekbrug buiten dienst (26-08).
 • Treinvrije periode, goederentreinen worden omgeleid via de Botlekspoortunnel, (brom)fietsers en voetgangers gaan over nieuwe Botlekbrug via tijdelijke op- en afritten.
20 oktober 2019 – 6 januari 2020

Vanaf maandag 21 oktober 2019 00.00 uur tot en met maandag 6 januari 2020 05.00 uur was de westelijke doorvaart van de Botlekbrug gestremd voor alle doorgaande scheepvaart. De oostelijke doorvaart was beschikbaar.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m +NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m konden gedurende bovengenoemde periode gebruikmaken van de oostelijke doorvaart. Diepere schepen in overleg met het Haven Coördinatie Centrum. Zie BAS 160/2019.

25 - 28 oktober 2019

Botlekbrug afgesloten voor het (vracht)autoverkeer richting Rotterdam. Voor het (vracht)autoverkeer richting Maasvlakte was de brug beschikbaar.

Omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet door de Botlektunnel kan en er gewerkt werd op de omleidingsroute kon dit vervoer per half uur in colonne en onder begeleiding van verkeersbegeleiders langs het werkvak.

20 – 21 november 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie de BAS191/2019.

11 – 12 december 2019

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart was er een doorvaartmogelijkheid. Zie BAS191/2019.

6 - 11 januari 2020

Regulier onderhoud en werkzaamheden ten behoeve van het spoor. In verband hiermee is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en de Oude Maas is gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP). Voor de hoge scheepvaart waren doorvaartmogelijkheden. Zie BAS208/2019.

5 – 6 februari 2020

Afsluiting Botlekbrug voor het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers) en stremming Oude Maas voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) in verband met regulier onderhoud. Voor de hoge scheepvaart waren doorvaartmogelijkheden. Zie de BAS229/2019 en de BAS208/2019.

2 – 21 maart 2020

Werkzaamheden ten behoeve van het spoor en regulier onderhoud. In verband hiermee is de Botlekbrug doordeweeks (van maandag tot en met vrijdag) iedere avond vanaf ongeveer 22.00 uur en 05.00 uur de volgende ochtend afgesloten voor al het wegverkeer (inclusief (brom)fietsers en voetgangers). De brug is zaterdag 21 maart 05.00 uur weer beschikbaar.

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen vanaf 21.00 uur afgesloten zijn om zo de Botlekbrug op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. (Brom)fietsers moeten omrijden via de Spijkenisserbrug.

Vervoer van gevaarlijke stoffen die niet door de Botlektunnel (categorie D) mogen, moeten omrijden via de Eilandroute. In deze periode is ook de Wantijbrug in de N3 afgesloten. Voor vervoer dat ook niet door de Drechttunnel (categorie C) mag is de omleiding lager. Meer informatie in de factsheet Omleiding gevaarlijke stoffen Eilandroute.

Voor het hoge scheepvaartverkeer is deze nachten of de oostelijke of de westelijke doorvaart beschikbaar. Zie voor de details BAS021/2020.

8 – 10 april 2020

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers). Oude Maas gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14m NAP) van:

 • woensdag 8 april 22.00 uur tot donderdag 9 april 05.00 uur
 • donderdag 9 april 22.00 uur tot vrijdag 10 april 05.00 uur

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen vanaf 21.00 uur afgesloten zijn om zo de Botlekbrug op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. (Brom)fietsers moeten omrijden via de Spijkenisserbrug. Voor de scheepvaart is zijn er doorvaartmogelijkheden door de oostelijke doorvaart:

 • donderdag 9 april tussen 02.00 en 02.30 uur

Zie de BAS047/2020.

Er zijn ook nog een doorvaartmogelijkheid door de westelijke doorvaart (zie de BAS208/2019):

 • donderdag 9 april van 03.15 tot 07.15 uur
16 - 17 april 2020

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers). Oude Maas gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) van:

 • donderdag 16 april 22.00 uur tot vrijdag 17 april 05.00 uur

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen vanaf 21.00 uur afgesloten zijn om zo de Botlekbrug op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. (Brom)fietsers moeten omrijden via de Spijkenisserbrug. Voor de scheepvaart is zijn er doorvaartmogelijkheden door de oostelijke doorvaart:

 • vrijdag 17 april tussen 02.00 en 02.30 uur

Zie de BAS047/2020.

6 januari – 3 mei 2020

Vanaf maandag 6 januari 05.00 uur tot en met zondag 3 mei 23.59 uur is de westelijke doorvaart van de Botlekbrug gestremd voor alle scheepvaart.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m kunnen gedurende deze periode (met uitzondering van 6 tot en met 11 januari tussen 21.00 en 05.00 uur) door de oostelijke doorvaart (zuidzijde). Schepen dieper dan 7 m dienen te overleggen met het HCC. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart, kunnen – bij een tijdige voormelding (24 uur van tevoren) – in deze periode gebruikmaken van tijpoorten/doorvaartvensters door de westelijke doorvaart. Tijpoorten/doorvaartvensters zijn vooral gepland op woensdagen en in de weekenden. Zie BAS208/2019.

7 - 8 mei 2020

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (inclusief (brom)fietsers). Oude Maas gestremd voor hoge scheepvaart (boven 14 m NAP) van:

 • donderdag 7 mei 22.00 uur tot vrijdag 8 mei 05.00 uur

Let op: wegen en opritten naar de Botlekbrug kunnen vanaf 21.00 uur afgesloten zijn om zo de Botlekbrug op tijd vrij te krijgen van verkeer.

Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. (Brom)fietsers moeten omrijden via de Spijkenisserbrug. Voor de scheepvaart is zijn er doorvaartmogelijkheden door de oostelijke doorvaart:

 • vrijdag 8 mei tussen 02.00 en 02.30 uur

Zie de BAS047/2020.

Er is ook nog een doorvaartmogelijkheid door de westelijke doorvaart (zie de BAS047/2020):
 • donderdag 7 mei van 02.15 uur tot 06.15 uur
4 mei – 15 juni 2020

Vanaf maandag 4 mei 03.45 uur tot en met maandag 15 juni 01.30 uur is de westelijke doorvaart van de Botlekbrug gestremd voor alle scheepvaart.

Schepen met een hoogte groter dan 14 m NAP en een diepgang minder of gelijk aan 7 m kunnen gedurende deze periode (met uitzondering van 6 tot en met 11 januari tussen 21.00 en 05.00 uur) door de oostelijke doorvaart (zuidzijde). Schepen dieper dan 7 m dienen te overleggen met het HCC. Voor schepen die geen gebruik kunnen maken van de oostelijke doorvaart, kunnen – bij een tijdige voormelding (24 uur van tevoren) – in deze periode gebruikmaken van tijpoorten/doorvaartvensters door de westelijke doorvaart. Tijpoorten/doorvaartvensters zijn vooral gepland op woensdagen en in de weekenden. Zie BAS049/2020.

Planning nog niet bekend Spoorverbinding gereed.

Deze planning is onder voorbehoud.