Hinder en maatregelen

Om de werkzaamheden op de nieuwe Botlekbrug te kunnen uitvoeren zijn er afsluitingen voor het wegverkeer of stremmingen voor de (hoge) scheepvaart. Daarnaast zijn er ook afsluitingen en stremmingen in verband met regulier onderhoud. Waar mogelijk worden de werkzaamheden gecombineerd om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Hinder voor het verkeer

De nieuwe verbindingen voor het spoor (brom)fietsers en voetgangers liggen naast het deel van de brug dat bestemd is voor het wegverkeer. De hinder van de werkzaamheden voor het voltooien van de verbindingen is voor het wegverkeer daardoor beperkt. Het wegverkeer kan tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de nieuwe Botlekbrug. Wel kan het zo zijn dat er voor bepaalde werkzaamheden of tijdens het testen van de brug (tijdelijke) afsluitingen nodig zijn. Het verkeer wordt dan omgeleid.

Doorgaand verkeer kan gebruikmaken van de Botlektunnel. Verkeer van/naar Hoogvliet kan bij een stremming/storing door de Botlektunnel en dan via afslag 18, Rotterdam Heijplaat, of de A15 op (richting Botlektunnel) of af (richting Hoogvliet) of via het onderliggend wegennet en de Spijkenisserbrug.

Omleidingen worden aangegeven op gele borden langs de weg en de Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPs) boven de weg.

Transporten van routeplichtige gevaarlijke stoffen mogen niet door de Botlektunnel en zeker niet door de bebouwde kom. Zij worden omgeleid via de Eilandenroute.

De afsluitingen en omleidingen worden op tijd gecommuniceerd (via borden langs de weg, via persberichten, nieuwsberichten op deze website, via social media en de sms-service). Omleidingen worden ter plaatse aangeven met gele borden en via dynamische route-informatiepanelen boven en langs de weg. Bij geplande afsluitingen van de Botlekbrug moet het verkeer er rekening mee houden dat vanwege de voorbereidingen voor de afsluiting, de opritten eerder afgesloten kunnen zijn.

Hinder voor de scheepvaart

De hinder voor de scheepvaart is beperkt. Het kan zijn dat door de werkzaamheden of het testen de brug gestremd is en er voor (hoge) schepen geen doorvaart mogelijk is. Deze geplande stremmingen worden van tevoren aangekondigd, onder andere via de Berichten aan de Scheepvaart (BAS). Indien mogelijk wordt er voor de hoge scheepvaart (hoger dan 14m NAP) tijdens een stremming een doorvaartmogelijkheid gecreëerd.

Grote schepen konden niet door het oostelijke hefdeel zolang de oude Botlekbrug nog niet gesloopt was. De oude Botlekbrug was eind 2017 weg, dat wil zeggen het deel boven water. Nu worden de laatste delen van de oude brug onder water nog verwijderd. Inmiddels is de Oude Maas onder het oostelijke hefdeel en daar voorbij verdiept waardoor we dit hefdeel nu ook kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden aan het westelijke deel. Het is goed om te weten dat de diepgang in de oostelijke doorvaart maximaal 8,20 m bedraagt. Tijdens de werkzaamheden aan de spoorverbinding en de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers is er steeds slechts 1 hefdeel beschikbaar. Beide hefdelen komen beschikbaar zodra alle werkzaamheden zijn afgerond. We maken zoveel mogelijk gebruik van het hefdeel aan de westzijde, de Botlekzijde. De doorvaart aan de westzijde is namelijk dieper dan aan de oostzijde.

Als uiteindelijk alle werkzaamheden zijn afgerond en ook de spoorverbinding gereed is, kunnen beide hefdelen gebruikt worden. Schepen kunnen dan van beide kanten de brug tegelijk passeren en hoeven dus niet op elkaar te wachten. Dit bevordert de doorstroming en scheelt ook in de duur van een brugopening voor het wegverkeer. Door de 2 doorvaartopeningen, met elk een doorvaartbreedte van ruim 87 m, kunnen schepen makkelijker manoeuvreren. Dit bevordert de veiligheid op het water.

Hinder voor (brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden is de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers vanaf 24 december 2018 10.00 uur tot april 2019 afgesloten. Tot die tijd geldt de omleiding via de Spijkenisserbrug. Zie de kaart hieronder met de omleidingsroute.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit aanpassingen aan de brugdekken (zoals lassen, boren en slijpen), installatiewerkzaamheden en het aanleggen van diverse soorten kabels voor de besturings- en veiligheidssystemen. De bouwwerkzaamheden voor het afbouwen van de spoorverbinding bestaan onder andere uit het aanbrengen van de bovenleidingen en aanleggen van spoorstaven. Bovendien moeten de op- en afritten voor de (brom)fiets- en spoorverbinding nog verder afgebouwd worden.

Doordat deze werkzaamheden zo dicht bij het (brom)fietspad plaatsvinden en we 35 m hoge steigers plaatsen, is het gevaarlijk voor (brom)fietsers om er zo dicht langs te rijden. Omdat we de veiligheid voor hen en de mensen die op de brug moeten werken niet meer kunnen garanderen, hebben we daarom moeten besluiten om de verbinding af te sluiten. Veiligheid gaat boven alles.

Fietsstimuleringsactie

Rijkswaterstaat wil stimuleren dat mensen met de (brom)fiets blijven reizen. (Brom)fietsers die nu via de Spijkenisserbrug moeten omrijden, kunnen zich daarom aanmelden voor een fietsstimuleringsactie. Via de website van De Verkeersonderneming kunnen mensen zich aanmelden voor deze actie. Per dag dat men moeten omrijden kan men een vergoeding krijgen. De actie gaat op 7 januari 2019 van start en duurt zolang de (brom)fietsverbinding van de Botlekbrug is afgesloten. Op de eerdergenoemde website van De Verkeersonderneming vindt u de details. Deze actie is een initiatief van Rijkswaterstaat en wordt uitgevoerd door De Verkeersonderneming.

Landbouwvoertuigen kunnen niet over de nieuwe Botlekbrug. Zij moeten omrijden via de Harmsenbrug, zoals dat nu ook het geval is.

Bekijk voor meer informatie de video met toelichting over de afsluiting.

Hinder voor het spoorverkeer

Sinds augustus 2017 worden de goederentreinen omgeleid via de Botlektunnel. Deze omleiding blijft gelden zolang de spoorverbinding over de nieuwe Botlekbrug nog niet in gebruik is. De hinder die de treinen van de werkzaamheden ondervinden is daardoor beperkt. Voor de Botlekspoortunnel geldt geen beperking met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Zie ook de website van ProRail.

Op de hoogte blijven van hinder

Bij een storing van de Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze gratis sms-service zodat u uw reis mogelijk nog kunt aanpassen. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.