Doelen en resultaten

De voltooiing van de verbindingen voor het spoorverkeer en voor (brom)fietsers en voetgangers over de nieuwe Botlekbrug maken deel uit het project van de A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Samen met ProRail zorgen we ervoor dat ook het spoorverkeer en de (brom)fietsers en voetgangers van de nieuwe Botlekbrug gebruik kunnen maken met een moderne en veiligere verbinding.

De nieuwe Botlekbrug kan meer weg- en treinverkeer aan dan de oude brug. Door 2x2 rijstroken zorgt de brug voor een betere doorstroming op de A15 en door de nieuwe spoorverbinding kunnen er meer goederentreinen gebruik maken van de Botlekbrug. Er is rekening gehouden met voldoende ruimte om in de toekomst een 2e spoor aan te leggen.

Met 2 brugdekken die open kunnen en een doorvaart die breder en hoger is, verbetert de doorstroming voor het scheepvaartverkeer. Doordat de brug 14 m hoog is, is het aantal brugopeningen, ten opzichte van oude situatie, gedaald van 50 naar 20 per dag. Dit is niet alleen gunstig voor het wegverkeer, maar ook (brom)fietsers en voetgangers en het goederenvervoer per trein. Ten opzichte van de oude situatie krijgen zij minder vaak te maken met een openstaande brug.