Planning en aanpak

We verbreden de snelweg A15 met een rijstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht. De uitvoerende werkzaamheden starten in 2020. Uiterlijk in 2021 moet het project zijn afgerond. Bekijk hier de volledige planning.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in september 2018 het tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht en het saneringsplan A15 Papendrecht-Sliedrecht vastgesteld. Het Tracébesluit A15 Papendrecht-Sliedrecht is onherroepelijk.

Planning verbreding A15 Papendrecht-Sliedrecht

Gereed: 2021
2020 Start werkzaamheden
2021 Openstelling A15 Papendrecht-Sliedrecht

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Om de doorstroming te verbeteren, creëren we op de Noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen gecombineerd is. Op de Zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost leggen we een permanente 3e rijstrook met vluchtstrook aan.

De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt hierbij te vervallen. De extra rijstroken komen in de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg en geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan als nu en houden dezelfde hoogte

Afstemming werkzaamheden

Aanverwante projecten in deze regio zijn de A15/N3/N214: verbeteren aansluiting, A16/N3: vernieuwen aansluiting en de N3: renovatie wegdek Papendrecht - Dordrecht. De verschillende projecten worden op elkaar afgestemd zodat er een veilig wegennet met een goede doorstroming ontstaat.