A15: verbreding Papendrecht-Sliedrecht

A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

Waarom

  • Er ontstaat op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht structureel file.
  • Daardoor is het ook erg druk op de gemeentelijke en provinciale wegen.
  • Wij nemen maatregelen om de files te laten afnemen en de veiligheid te verbeteren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleggen weefvak, bouwen permanente 3e rijstrook in de (midden)berm binnen de huidige contouren van de weg en de geluidschermen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in 2020. Tijdens de uitvoering kan er wel sprake zijn van hinder. Tot die tijd wordt gewerkt aan de planuitwerking.

Ook vinden voorbereidende onderzoeken plaats, zoals onderzoek naar het asfalt en de fundering, geotechnisch onderzoek (draagkracht bodem) en milieukundig bodemonderzoek. Hiervoor worden boringen in het asfalt en de ondergrond gemaakt. Het milieukundig bodemonderzoek vindt plaats in de bermen.

Wanneer

Gereed: 2021
2020 Start werkzaamheden
2021 Openstelling A15 Papendrecht-Sliedrecht

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht verbreed?

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, voegt Rijkswaterstaat binnen de bestaande geluidschermen in beide richtingen een rijstrook toe. Hiervoor benutten we deels de ruimte in middenberm en de zijbermen tussen de weg en het geluidscherm. Hierdoor zal er veel minder sprake zijn van files tijdens de spitsuren. De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt daardoor ook veiliger.

Wat gaat er precies gebeuren en hoeveel last heb ik daarvan?

De werkzaamheden starten in 2020. In deze periode kan er sprake zijn van hinder.

Hierover informeren wij u te zijner tijd via deze website. Tot die tijd werken we aan de planuitwerking. Dit levert geen verkeershinder of overlast voor de omgeving op.

Toon alle vragen

Zie ook