A15: verbreding Papendrecht-Sliedrecht

A15: uitbreiding met extra rijstrook Papendrecht - Sliedrecht

Waarom

  • Er ontstaat op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht structureel file.
  • Daardoor is het ook erg druk op de gemeentelijke en provinciale wegen.
  • Wij nemen maatregelen om de files te laten afnemen en de veiligheid te verbeteren.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleggen weefvak, bouwen permanente 3e rijstrook in de (midden)berm binnen de huidige contouren van de weg en de geluidsschermen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten in 2020. Tijdens de uitvoering kan er wel sprake zijn van hinder.

Ook vinden voorbereidende onderzoeken plaats, zoals onderzoek naar het asfalt en de fundering, geotechnisch onderzoek (draagkracht bodem) en milieukundig bodemonderzoek. Hiervoor worden boringen in het asfalt en de ondergrond gemaakt. Het milieukundig bodemonderzoek vindt plaats in de bermen.

Wanneer

Gereed: 2021
2020 Start werkzaamheden
2021 Openstelling A15 Papendrecht-Sliedrecht

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook