xx 02 Hinder en maatregelen

Om de voorbereidende werkzaamheden efficiënt en met minimale hinder te realiseren, delen we de A15 tussen de toe- en afrit 23 Papendrecht en toe- en afrit 25 Sliedrecht-Oost op in 6 werkvakken.

Het voorbereidend onderzoek vindt plaats in de avonden en nachten van 26 augustus tot en met 12 september 2018 van 20.30 uur tot 05.30 uur. Verder vinden in week 35 tot en met 37 overdag onderzoeken plaats in de buitenberm langs de A15. De werkzaamheden vinden plaats op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, inclusief de op- en afritten.

Afsluiting rijstrook A15 Papendrecht - Sliedrecht

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt tijdens de 10 nachten in beide richtingen één rijstrook afgesloten. Zodoende kan het verkeer in beide richtingen altijd over één rijstrook doorrijden. De duur van de werkzaamheden is zo kort mogelijk gehouden door deze te clusteren binnen een en dezelfde afzetting.

Geluidshinder

De boringen die tijdens de werkzaamheden plaatsvinden kunnen beperkte geluidshinder veroorzaken voor de omgeving. Ingenieursbureau Geonius doet er echter alles aan om de geluidshinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken.