01 Doelen en resultaten

De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat hoog in de jaarlijkse filelijst. Er is structureel file in de spits. Daardoor ontstaat ook drukte op de gemeentelijke en provinciale wegen.

Met een uitbreiding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht met één rijstrook verbetert de doorstroming van het verkeer. Zo daalt het aantal files op dit traject tijdens de spitsuren. Door de afname van het sluipverkeer wordt het in en om de Drechtsteden rustiger een veiliger op de weg.

Om de doorstroming te verbeteren, creëren we op de Noordbaan tussen de aansluiting Sliedrecht-West en Papendrecht-N3 een extra rijstrook die functioneert als weefvak met vluchtstrook. Dit is een wegvak waarin het in- en uitvoegen gecombineerd is. Op de Zuidbaan tussen de aansluitingen Papendrecht-N3 en Sliedrecht-Oost leggen we een permanente 3e rijstrook met vluchtstrook aan. De bestaande spitsstrook tussen Papendrecht en Sliedrecht-West komt hierbij te vervallen. De extra rijstroken komen in de (midden)bermen van de weg en blijven binnen de huidige contouren van de weg en geluidschermen. De geluidschermen blijven op dezelfde plaats staan als nu en houden dezelfde hoogte.