Planning en aanpak

In 2018 en 2019 vonden diverse inspecties en reparaties plaats aan de bestaande brug. Deze werkzaamheden worden voortgezet. De grootschalige renovatie is in voorbereiding. De aanleg van de nieuwe tijdelijke boogbrug start in 2020.

Gereed: 2022
2018 Voorbereiding contract
2019 Marktbenadering en gunning aannemer
2020 Start realisatie
2021 Openstelling tijdelijke verbinding
2022 Werkzaamheden afgerond

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak renovatie Suurhoffbrug A15

De Suurhoffbrug werd in 1974 in gebruik genomen en is toe aan een onderhoudsbeurt. Daarom nemen we de volgende maatregelen:

  • we plaatsen een tijdelijke nieuwe brug met 2 rijstroken voor 1 rijrichting (richting Rotterdam) en een fietspad in 2 richtingen
  • we passen de bestaande brug aan naar 2 rijstroken in de richting van de Maasvlakte, Brielle en Westvoorne
  • we sluiten de tijdelijke en aangepaste brug aan op de A15

Hierdoor behouden we de huidige verkeersdoorstroming en zorgen we voor voldoende verkeersveiligheid doordat het verkeer geen sluiproutes meer hoeft te nemen.

Verkenning naar nieuwe weg- en spoorverbinding

In 2018 is gestart met de voorbereiding van de MIRT-verkenning naar een nieuwe weg- en spoorverbinding. De verkenning zelf vindt plaats van 2019 tot 2020 en bestaat uit 4 fasen (start, analyse, beoordeling van alternatieven, besluitvorming door minister). Na de planuitwerkingsfase volgt de realisatie van de nieuwe brug (2022-2030). Bekijk de website van de Suurhoffbrug voor meer informatie.

Samenwerking als fundament

Rijkswaterstaat gunde de opdracht aan aannemersconsortium STIPT (Dura Vermeer, BESIX, Mobilis en Hollandia). Dit gebeurde op basis van een combinatie van kwaliteit en prijs waarbij de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onderdeel was van de aanbesteding. ‘STIPT is trots dat wij deze opdracht mogen uitvoeren en wij zien samenwerken als het fundament voor een voorspelbare en betrouwbare projectrealisatie. Dat betekent samenwerking in iedere fase en elk aspect van de bouw: van ontwerp tot uitvoering, van veiligheid tot draagvlak in de omgeving’, aldus de aannemer, ‘Door onze keuze voor een brug met een overspanning van 200 m bouwen we slimmer, minimaliseren we raakvlakken en is onze planning robuust.’