Doelen en resultaten

De Suurhoffbrug in de snelweg A15 is een belangrijke schakel tussen de Maasvlakte en het westelijk deel van Voorne-Putten en Botlek, Europoort en Rotterdam. Door de sterke groei van met name het zwaar vrachtverkeer is de belasting van de brug de laatste jaren flink toegenomen. De brug wordt regelmatig geïnspecteerd en onderhouden.

We renoveren de bestaande brug en plaatsen ernaast een nieuwe tijdelijke brug om de bestaande verbinding te ontlasten. Zo kunnen we ook in de toekomst een vlotte en veilige verkeersdoorstroming garanderen.

Vervanging en Renovatie Suurhoffbrug (A15)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur waaronder de Suurhoffbrug. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. De bruggen, tunnels en wegen worden hierdoor veiliger en duurzamer. Bij deze opknapbeurt maken we gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Meer informatie over de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland is te vinden op de projectpagina Samen werken aan een bereikbaar Zuid-Holland.

Scheepvaart Suurhoffbrug

De Suurhoffbrug overspant het Hartelkanaal bij de A15. Het Hartelkanaal is een kanaal in de Europoort. Het kanaal loopt tussen de linkeroever van de Oude Maas, vlak voordat deze samenstroomt met de Nieuwe Maas, en de Hartelhaven op de Maasvlakte. Het Hartelkanaal wordt voornamelijk gebruikt door de duwvaart.

Hinder voor de scheepvaart

Bekijk voor informatie over scheepvaarthinder de pagina Geplande werkzaamheden aan de vaarwegen of lees de scheepvaartberichten voor de actuele situatie.