01 Planning

Op deze pagina leest u meer over het verbeteren van de aansluiting van de N3 en N214 op de A15.

Gereed: juni 2021
2012 - 2015 Planologische procedure, vergunningen en grondverwerving
2017 - 1e helft 2019

Voorbereiding gunning en uitvoering

2e helft 2019 Start werkzaamheden
juni 2021 Werkzaamheden afgerond

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's