A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

Waarom

  • De capaciteit van de huidige aansluiting van de N3 en N214 op de A15, ter hoogte van Papendrecht, is te klein voor het verkeersaanbod.
  • Omdat dit vaak tot lange files leidt, verbetert Rijkswaterstaat de aansluiting.
  • Dit zorgt voor een betrouwbaardere reistijd en betere doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de regio.

Hoe

vernieuwen op- en afritten, kruisingen en verbindingswegen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, tijdens de uitvoering kunt u enige hinder ervaren door de werkzaamheden en het werkverkeer. We beperken de overlast tot een minimum.

Wanneer

Gereed: juni 2021
2e helft 2019 Start werkzaamheden
juni 2021 Werkzaamheden afgerond

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Programma Aansluitingen

Het verbeteren van de aansluiting van de A15/N3/N214 is onderdeel van het overkoepelende Programma Aansluitingen. Op 6 locaties in Nederland verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dit doen we door de aansluiting tussen het hoofdwegennetwerk en het onderliggende wegennet aan te pakken.

Verantwoordelijk verbeteren aansluiting A15/N3/N214

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk, maar we werken intensief samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Papendrecht en Molenwaard, het Waterschap Rivierenland en ProRail.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's