A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

A15/N3/N214: verbeteren aansluiting

Waarom

  • De capaciteit van de huidige aansluiting van de N3 en N214 op de A15, ter hoogte van Papendrecht, is te klein voor het verkeersaanbod.
  • Omdat dit vaak tot lange files leidt, verbetert Rijkswaterstaat de aansluiting.
  • Dit zorgt voor een betrouwbaardere reistijd en betere doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de regio.

Hoe

vernieuwen op- en afritten, kruisingen en verbindingswegen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, tijdens de uitvoering kunt u enige hinder ervaren door de werkzaamheden en het werkverkeer. We beperken de overlast tot een minimum.

Wanneer

Gereed: juni 2021
juni 2021 Werkzaamheden afgerond

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Programma Aansluitingen

Het verbeteren van de aansluiting van de A15/N3/N214 is onderdeel van het overkoepelende Programma Aansluitingen. Op 6 locaties in Nederland verbeteren we de doorstroming en de verkeersveiligheid. Dit doen we door de aansluiting tussen het hoofdwegennetwerk en het onderliggende wegennet aan te pakken.

Verantwoordelijk verbeteren aansluiting A15/N3/N214

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk, maar we werken intensief samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Papendrecht en Molenwaard, het Waterschap Rivierenland en ProRail.

Zie ook

Onderliggende pagina's