Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

De aansluiting A15/N3/N214 wordt aangepast om de doorstroming op de A15 en N3 te verbeteren en de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Het verbeteren van de aansluiting kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder is voor het wegverkeer. Op deze pagina vindt u meer informatie.

We nemen maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De komende tijd kan het verkeer doorgaan zonder noemenswaardige wijzigingen. Dat geldt met name voor de snelweg A15. Weggebruikers op de N214 zullen wel merken dat er gewerkt wordt. Voor hen is er hinder door onderstaande werkzaamheden:

Viaducten over het spoor

Bij het verbeteren van de aansluiting A15 / N3/ N214 worden nieuwe viaducten over het spoor aangebracht. De voorbereidende werkzaamheden starten begin 2020. Bij de aanleg van de viaducten over het spoor kan bijzonder transport tijdelijk korte hinder veroorzaken in de directe omgeving. Tijdens de bouw van de viaducten over de Sophiaspoortunnel worden anti-zichtschermen aangebracht langs de A15, zodat de kans op kijkersfiles afneemt. Ook is half januari 2020 een barrier geplaatst langs de toerit 23 Papendrecht voor het uitvoeren van grondwerk ter hoogte van de nieuwe supporviaducten. Deze geleidebarrier blijft tot eind 2020 staan.

Afsluiting carpoollocaties

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden de bestaande carpoolplaatsen verplaatst naar een tijdelijke locatie aan de Veerweg. De hinder is beperkt tot een paar honderd meter verder rijden. De tijdelijke carpoolplaats zal in gebruik zijn totdat de nieuwe carpoolplaatsen beschikbaar zijn. Naar verwachting is dit van medio november 2019 tot medio 2021.

Afsluiting lokale wegen

Om hinderlijk sluipverkeer in de regio te voorkomen, kunnen sommige lokale wegen worden afgesloten door een wegbeheerder: provincie, gemeente of waterschap. Met bebording worden omleidingsroutes aangegeven. Ook zullen tijdelijk fietspaden langs de N214 worden afgesloten in verband met de veiligheid van de fietsers tijdens de werkzaamheden.

Aanbrengen voorbelasting

Om ruimte te maken voor het aanbrengen van de voorbelasting (lagen zand/grond die zorgen dat de bodem stevig genoeg is voor de nieuwe weggedeelten) is een barrier geplaatst op de A15. Hiervoor is de vluchtstrook tijdelijk afgesloten en is een tijdelijke snelheidsbeperking naar 90 km/h ingesteld ter hoogte van de aansluiting met de N3. Dit duurt tot half maart 2020. Hierna wordt de barrier verder naar de buitenberm verplaatst en komt de snelheidsbeperking te vervallen.

Herplant van bomen

Om de aanpassing mogelijk te maken, zijn verschillende bomen langs de A15 gerooid. Voor de vervanging van deze bomen is een beplantingsplan opgesteld dat momenteel wordt afgestemd tussen partijen. In totaal komen er meer bomen terug dan er zijn gekapt. Het planten van deze bomen vindt plaats aansluitend op de wegwerkzaamheden.

Weekendafsluitingen

Tijdens de werkzaamheden kunnen in 2020 en 2021 enkele weekendafsluitingen plaatsvinden. Hiervan wordt op deze pagina en via andere kanalen melding gemaakt. De aannemer doet er alles aan om hinder in de omgeving zoveel mogelijk te beperken.