03 Documenten

Hieronder vindt u documenten over de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam.

Documenten

Besluittekst tracébesluit A16 Rotterdam
De besluittekst van het Tracébesluit A16 Rotterdam, vastgesteld op 29 juni 2016 pdf 4 MB / november 2016
Informatiebrochure A16 Rotterdam
Informatie over de nut en noodzaak en andere achtergronden van de aanleg van de nieuwe rijksweg bij Rotterdam pdf 2 MB / november 2016
Opbrengst Participatie Inpassing A16 Rotterdam
Overzicht van wensen bewoners(organisaties) die volledig, niet of ten dele zijn gehonoreerd pdf 1 MB / november 2016
Factsheet beperken geluidshinder A16 Rotterdam
Informatie over hoe we zorgen dat de geluidshinder van de A16 Rotterdam beperkt blijft pdf 1 MB / november 2016
Factsheet luchtkwaliteit A16 Rotterdam
Informatie over de maatregelen die we nemen zodat de luchtkwaliteit niet verslechtert pdf 612 kB / november 2016
Factsheet voorbereidende werkzaamheden A16 Rotterdam
Informatie over de voorbereidende werkzaamheden, zoals bodemonderzoek, voor de aanleg van de A16 Rotterdam pdf 749 kB / november 2016
Factsheet grondwater A16 Rotterdam
Informatie over de maatregelen die we nemen om de grondwaterstand niet aan te tasten pdf 910 kB / november 2016
Evaluatie gebiedstafelproces A16 Rotterdam
Eindrapport van de gebiedstafelsessies voor de aanleg van de nieuwe rijksweg bij Rotterdam pdf 106 kB / november 2016
Besluittekst ontwerptracébesluit A16 Rotterdam
Besluittekst van het ontwerptracébesluit A16 Rotterdam, vastgesteld in mei 2015 pdf 3 MB / november 2016
Inpassingsovereenkomst A16 Rotterdam
Inpassingsovereenkomst voor de nieuwe rijksweg tussen de A13 en A16 bij Rotterdam pdf 574 kB / november 2016
Kansenboek duurzaamheid A16 Rotterdam
Overzicht van mogelijke duurzame oplossingen voor de aanleg van de A16 Rotterdam pdf 3 MB / november 2016
Samenvatting trajectnota A16 Rotterdam
Samenvatting van de Deelnota Ontwerp van de trajectnota A16 Rotterdam pdf 23 MB / november 2016
Samenvatting startnotitie A16 Rotterdam
Samenvatting van de startnotitie voor de aanleg van de nieuwe rijksweg bij Rotterdam pdf 7 MB / november 2016