A12: renovatie IJsselbruggen

A12: renovatie IJsselbruggen

Waarom

  • De A12 is een belangrijke achterlandverbinding van en naar Duitsland.
  • Ook voor regionaal verkeer rondom Arnhem en de Liemers is de A12 van groot belang.
  • Sinds 2017 is bekend dat de 2 stalen IJsselbruggen in de A12 richting Duitsland toe zijn aan renovatie en versterking.
  • In 2022 en 2023 worden de 2 stalen IJsselbruggen gerenoveerd.
  • Na de renovatie zijn de bruggen vanaf 2024 weer 30 jaar vrij van groot onderhoud.

Alle doelen en resultaten

Hoe

renovatiewerkzaamheden aan de onderzijde van de bruggen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Sinds januari 2020 verdelen we het verkeer al anders over de stalen- en betonnen bruggen. Er zijn nu 3 rijstroken voor verkeer richting Utrecht (één rijstrook minder dan voorheen) en 4 rijstroken richting Duitsland (net als voorheen). De snelweg blijft open en alle op- en afritten blijven in gebruik. De maximale snelheid is 90 km/h. 

Tijdens de renovatie in 2022 en 2023 blijft de verkeerssituatie, zoals deze is sinds januari 2020, bestaan. Vanaf 2024 heeft het verkeer op de A12 IJsselbruggen weer de beschikking over alle 4 de rijstroken in beide richtingen.

De maatregelen die nu op de IJsselbruggen van kracht zijn, veroorzaken op dit moment nog enige hinder. Rijkswaterstaat neemt waar mogelijk maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over hoe u anders kunt reizen op het traject A12 Arnhem - Duitse grens? Kijk op de website A12 slim reizen

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2024
2021 Voorbereidende werkzaamheden
2022

Uitvoering renovatie hoofdrijbaan IJsselbruggen

2023

Uitvoering renovatie parallelrijbaan IJsselbruggen

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Video: animatie van verkeersaanpassingen in 2020

Vanaf 2022 starten de uitvoeringswerkzaamheden aan de IJsselbruggen in de snelweg A12 ten oosten van Arnhem. Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van de 2 stalen bruggen achteruit gaat. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om verslechtering te voorkomen. Naast eerder genoemde inspecties, nemen we ook maatregelen rondom het verkeer: sinds januari 2020 verdelen we het verkeer anders over de 3 bruggen. Er zijn nu 3 rijstroken richting Utrecht (één rijstrook minder dan voorheen) en 4 richting Duitsland (net als eerder). De snelweg blijft open en alle op- en afritten blijven in gebruik. De maximale snelheid is 90 km/h. Zo kan het verkeer, tot na de renovatie, in beide richtingen vlot en veilig over de IJsselbruggen in de A12 blijven rijden. Tijdens de renovatie, in 2022 en 2023, blijft de verkeerssituatie zoals die nu is, ongewijzigd. Vanaf 2024 krijgt het verkeer op de A12 IJsselbruggen weer de beschikking over 4 rijstroken in beide richtingen.

Verkeersaanpassingen IJsselbruggen A12 in 2020 [Kaart van Nederland met locatiepointer in beeld] Vanaf 2022 starten er werkzaamheden aan de IJsselbruggen in de A12. [Verkeersbord werk aan de weg in beeld] In 2020 zijn al belangrijke verkeersaanpassingen nodig. [Kaart van Nederland met locatiepointer in beeld] Ten oosten van Arnhem kruist de A12 de IJssel. [Inzoom op locatie] Deze kruising bestaat uit drie bruggen. [Inzoom op bruggen] Een betonnen brug met 4 rijstroken voor verkeer richting Utrecht. [Highlight betonnen brug] En twee stalen bruggen met 4 rijstroken voor verkeer richting Duitsland. [Highlight op stalen bruggen] Over deze stalen bruggen rijden dagelijks 62.000 voertuigen, waarvan 10.000 vrachtwagens. [Voertuigen in beeld] Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van de stalen bruggen achteruit gaat. [Vergrootglas op brug gericht] De bruggen zijn veilig. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om verslechtering te voorkomen. [Checkvinkje in beeld] Daarom gebruiken we vanaf 2020 afwisselend één van de twee stalen bruggen. [Uitzoom naar locatie en kalender 2020] Zo ontzien we deze stalen bruggen. [Kalender verdwijnt uit beeld] Wat betekent dit voor de verkeerssituatie? [Inzoom op de bruggen] We verdelen het verkeer anders over de drie bruggen. [Inzoom naar rijstroken op de bruggen] Er zijn straks 3 rijstroken richting Utrecht. [Rijstroken verschuiven] En 4 richting Duitsland. [Rijstroken verschuiven. Verkeersstromen nieuwe situatie.] De snelweg blijft open en alle op- en afritten blijven in gebruik. [Afslag 27 Westervoort bereikbaar in beeld] De maximale snelheid wordt 90 km/h. [Verkeersbord 90 km/h in beeld] Zo rijdt het verkeer de komende jaren vlot en veilig over de IJsselbruggen en blijft de regio goed bereikbaar. [Overzichtsbeeld bruggen] Meer info? Kijk op www.rws.nl/A12IJsselbruggen Een productie van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019.

Bekijk alle video's