A12: onderhoud knooppunt Velperbroek

A12: onderhoud knooppunt Velperbroek

Waarom

  • Knooppunt Velperbroek is een belangrijk verkeerspunt in Oost-Nederland.
  • Het is belangrijk dat het knooppunt aan de kwaliteitsnormen blijft voldoen. Daarom is onderhoud noodzakelijk.
  • Dankzij het onderhoud verlengen we de levensduur van de weg en zorgen we voor een veilige doorstroming van het verkeer.

Hoe

vervangen van asfalt op knooppunt Velperbroek en alle op- en afritten

vervangen van verkeerslussen en paaltjes die het verkeer scheiden op de aansluiting vanaf autoweg N325 richting snelweg A12 (naar Westervoort/Duiven)

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden leveren verkeers- en geluidhinder op. Deze hinder is onvermijdelijk, maar we proberen de duur en intensiteit ervan te beperken. Om de overlast voor weggebruikers zo klein mogelijk te houden, voeren we de werkzaamheden vooral ’s nachts uit. Extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.

Wanneer

Klaar: 16 mei 2022
13 - 16 mei 2022

Knooppunt Velperbroek is volledig afgesloten van vrijdagavond 13 mei 22.00 uur tot maandagochtend 16 mei 05.00 uur. Dit geldt ook voor alle op- en afritten, de N325 vanaf kruising Lange Water, de A348 inclusief oprit vanaf Velp (1) en de President Kennedylaan vanuit Velp.

  • De A12 is wel open. Verkeer op de A12 in de richting van Duitsland en Utrecht heeft geen last van de afsluiting.
  • Er is een omleiding voor verkeer via de N336, N338 en N317 en via de A15, A50 en A12 in 2 richtingen.
14 mei 2022

We verwachten dat we de verbindingsweg van de N325 naar de A12 in de richting van Westervoort/Duiven op zaterdag 14 mei overdag al kunnen openstellen.

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina