Schade melden

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de netbeheerders Gasunie, Liander, Vitens en Waterschap Rijn en IJssel toch schade ontstaat tijdens de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden? Dan kunt u dit melden via onderstaand ViA15 Loket-schadeformulier.

Wat gebeurt er met mijn melding?

De schademelding komt rechtstreeks binnen bij de onafhankelijke schade-expert van het ViA15 Loket. Na indienen van het formulier ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging van ontvangst en uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst een inhoudelijke reactie. De schade-expert kan contact met u opnemen om informatie op te vragen en eventueel een afspraak in te plannen voor een inspectie.

De schade-expert onderzoekt de oorzaak, omvang en de soort schade en rapporteert dit vervolgens aan het ViA15 Loket. Bij vaststelling dat de schade is gerelateerd aan de voorbereidende werkzaamheden, bespreekt de schade-expert met u de te nemen maatregelen en mogelijkheden tot herstel en/of vergoeding.

Is de schade-expert onafhankelijk?

Het ViA15 Loket maakt gebruik van een onafhankelijk extern expertisebureau. De betrokken schade-expert is ingeschreven bij het NIVRE en conformeert zich daarmee aan de gedragsregels die daarbij horen. Deze regels zorgen ervoor dat alle experts betrouwbaar zijn en aan diverse kwaliteitscriteria voldoen.