A12/A15: Doortrekken knoopppunt Ressen–Oudbroeken

onderliggende pagina's

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Waarom

  • De wegen rond Arnhem worden steeds drukker, dit remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de regio.
  • Daaruit volgen files en sluipverkeer die zorgen voor onveilige verkeersituaties en verminderde leefbaarheid.
  • Daarom verbreden en trekken we de A15 door en verbreden we de A12.

Alle doelen en resultaten

Hoe

12 km
A15 doortrekken
verbreden delen van A12 en A15 met extra rijstroken

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het werk is in voorbereiding, dit kan hinder opleveren voor de omgeving. De werkzaamheden voor de realisatie starten in 2020.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: 2021-2023
2018 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2018 Aanbesteding DBFM-contract
2019 Opdrachtverlening DBFM-contract

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Om de verschillen tussen de huidige en de toekomstige situatie op de A12 en A15 te laten zien, is er een website gemaakt met een 3D-model van het gebied. Bekijk de visualisatie van dat 3D-model op de website van ViA15.

Video: het belang van het doortrekken van de A15

In deze video vertelt gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland over het belang van de nieuwe verbinding tussen de bestaande A15 en A12. In de film is ook aandacht, via een bewoner en ondernemer, voor de zorgen rondom de toekomstige werkzaamheden en de geplande tolheffing.

Samenwerken voor regionale doorstroming en bereikbaarheid Doortrekken A15 en verbreden A12 “Wat het in ieder geval oplevert is dat congestie opgelost wordt” “Die deksel is ingericht met bewoners en we proberen zelfde uitstraling te hebben die we nu ook hebben.” “Deze weg is ook voor onze eigen regio ontzettend belangrijk” We staan hier bij Bemmel op punt waar nu A15 ophoud. Die A15 wordt zometeen doorgetrokken naar A12 bij Zevenaar VOICE OVER: Jarenlang is er over gesproken, gerekend en getekend.Rijk en regio hebben de handen in een geslagen voor het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12. Maatregelen die zeker verlichting gaan brengen. MATERS: Ik loop al 45 jaar mee, heb aanleg A15 van Rotterdam steeds in stukjes zien gebeuren. Laatste 20 jaar heeft het stilgestaan. BIEZE: Deze weg in natuurlijk heel belangrijk voor NL, aansluiting Randstand/Duitsland. Voor eigen regio ontzettend belangrijk voor mensen die hier wonen en bedrijven die zich vestigen. MATERS: In deze regio van oudsher veel transportbedrijven. Belangrijk laatste hindernis tussen Rotterdam en Milaan weggenomen: enige stoplicht tussen Rotterdam en Milaan staat hier op de Pleijroute. Het doortrekken van de A15 heeft echter véél gevolgen voor de omgeving. Bewoners en bedrijven moeten verhuizen, anderen krijgen een snelweg dicht bij hun huis. VOICE OVER: Gemeenten, provincie en het Rijk keken met bewoners naar een zo goed mogelijke inpassing van de weg. En ook als het Tracébesluit onherroepelijk is, blijven ze in gesprek, bijvoorbeeld over de afhandeling van eventuele schade tijdens de bouw. HERMSEN: We lopen hier in prachtige buurtschap Helhoek. We lopen bovenop toekomstige trace van de tunnelbak van de A15 met deksel. Als eerste hebben wij als buurtbewoners gekeken ‘wat willen we’ . Een unaniem gedragen oplossing is een tunnelbak met een deksel erop’ Samenwerking met Rijkswaterstaat en Tweede Kamerleden was goed. We hadden als buurtbewoners ook duidelijk doel: Zo min mogelijk overlast van A15 en daar is naar geluisterd. De toekomst zien we positiever nu de tunnelbak met deksel gerealiseerd wordt. Maar we maken ons nog zorgen over de verdiepte aanleg waarbij grondwater wordt weggepompt. We willen dat goed geregeld hebben voor bewoners, zodat schade adequaat wordt opgelost. BIEZE Zo zijn er nog wat meer maatregelen die we voor elkaar hebben gekregen. En ik ben er trots op dat het ons is gelukt om dat met elkaar binnen te slepen. VOICE OVER: De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg met 2x2 rijstroken 12 kilometer doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit nieuwe stuk van de A15 sluiten we aan op de provinciale wegen bij Bemmel/Huissen en tussen Duiven en Zevenaar. Het verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 over de nieuwe weg rijden.

Samenwerking

Binnen het project ViA15 werken de provincie Gelderland en ministerie van Infrastructuur en Milieu met elkaar aan een duurzaam regionaal wegennet. Samen met de Europese Unie financieren zij een deel van het project van €827 miljoen. De uitvoeringsfase is in handen van Rijkswaterstaat.

Documenten

Vlot en veilig naar de realisatie van de ViA15
Kaart met uitleg over de voorbereidende werkzaamheden pdf 971 kB / september 2017
Op zoek naar sporen uit het verleden
Factsheet over archeologieonderzoek project ViA15 pdf 712 kB / oktober 2017

Nieuws

Meer nieuws

Gerelateerde onderwerpen