A12/A15: doortrekken knoopppunt Ressen–Oudbroeken

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Waarom

  • De wegen rond Arnhem worden steeds drukker, dit remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de regio.
  • Daaruit volgen files en sluipverkeer die zorgen voor onveilige verkeersituaties en verminderde leefbaarheid.
  • Daarom verbreden en trekken we de A15 door en verbreden we de A12.

Meer over doelen en resultaten

Hoe

12 km
A15 doortrekken
verbreden delen van A12 en A15 met extra rijstroken

Voorbereidende werkzaamheden: ViA15 Loket

Als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren netbeheerders vanaf mei 2018 tot begin 2020 verschillende werkzaamheden uit in het projectgebied. Zo verlegt de Gasunie hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. Lees meer over de voorbereidende werkzaamheden op de pagina Planning en aanpak.

Heeft u een vraag, klacht of schademelding die gerelateerd is aan de werkzaamheden die door de netbeheerders worden uitgevoerd? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar. Dit kan via ons contactformulier of via telefoonnummer 088-7974913.

Meer over schade melden

Wanneer

Gereed: 2022-2024
18, 19, 20 mei 2020

Behandeling beroepen tracébesluit door Raad van State

2020 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
2020 Start realisatie

Meer over planning en aanpak

Deze planning is onder voorbehoud.

Video: het belang van het doortrekken van de A15

In deze video vertelt gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland over het belang van de nieuwe verbinding tussen de bestaande A15 en A12. In de film is ook aandacht, via een bewoner en ondernemer, voor de zorgen rondom de toekomstige werkzaamheden en de geplande tolheffing.

Samenwerking

Binnen het project ViA15 werken de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar aan een duurzaam regionaal wegennet. Samen met de Europese Unie financieren zij een deel van het project. De uitvoeringsfase is in handen van Rijkswaterstaat.

Documenten doortrekken A12/A15

Nieuws

Meer nieuws