A12/A15: doortrekken knoopppunt Ressen–Oudbroeken

A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Waarom

  • De wegen rond Arnhem worden steeds drukker, dit remt de economische en ruimtelijke ontwikkeling in de regio.
  • Daaruit volgen files en sluipverkeer die zorgen voor onveilige verkeersituaties en verminderde leefbaarheid.
  • Daarom verbreden en trekken we de A15 door en verbreden we de A12.

Meer over doelen en resultaten

Hoe

12 km
A15 doortrekken
verbreden delen van A12 en A15 met extra rijstroken

Voorbereidende werkzaamheden: ViA15 Loket

Als voorbereiding op het doortrekken van de snelweg A15 en de verbreding van de A12 en A15, voeren netbeheerders vanaf mei 2018 tot en met december 2019 verschillende werkzaamheden uit in het projectgebied. Zo verlegt de Gasunie hoofdgasleidingen, Vitens drinkwaterleidingen, Liander elektriciteitskabels en Waterschap Rijn en IJssel rioolpersleidingen. Lees meer over de voorbereidende werkzaamheden op de pagina Planning en aanpak.

Heeft u een vraag, klacht of schademelding die gerelateerd is aan de werkzaamheden die door de netbeheerders worden uitgevoerd? Dan kunt u contact opnemen met het ViA15 Loket. Het loket is tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur) bereikbaar. Dit kan per e-mail en via telefoonnummer 088-7974913.

Meer over schade melden

Wanneer

Gereed: 2022-2024
2019 Uitspraak Raad van State: tracébesluit onherroepelijk
Eerste kwartaal 2020 Opdrachtverlening DBFM-contract
2020 Start realisatie

Meer over planning en aanpak

Deze planning is onder voorbehoud.

Hoe komt het er straks uit te zien?

Om de verschillen tussen de huidige en de toekomstige situatie op de A12 en A15 te laten zien, is er een website gemaakt met een 3D-model van het gebied. Bekijk de visualisatie van dat 3D-model.

Video: het belang van het doortrekken van de A15

In deze video vertelt gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland over het belang van de nieuwe verbinding tussen de bestaande A15 en A12. In de film is ook aandacht, via een bewoner en ondernemer, voor de zorgen rondom de toekomstige werkzaamheden en de geplande tolheffing.

Samenwerken voor regionale doorstroming en bereikbaarheid Doortrekken A15 en verbreden A12 “Wat het in ieder geval oplevert is dat congestie opgelost wordt” “Die deksel is ingericht met bewoners en we proberen zelfde uitstraling te hebben die we nu ook hebben.” “Deze weg is ook voor onze eigen regio ontzettend belangrijk” We staan hier bij Bemmel op punt waar nu A15 ophoud. Die A15 wordt zometeen doorgetrokken naar A12 bij Zevenaar VOICE OVER: Jarenlang is er over gesproken, gerekend en getekend.Rijk en regio hebben de handen in een geslagen voor het doortrekken van de A15 en het verbreden van de A12. Maatregelen die zeker verlichting gaan brengen. MATERS: Ik loop al 45 jaar mee, heb aanleg A15 van Rotterdam steeds in stukjes zien gebeuren. Laatste 20 jaar heeft het stilgestaan. BIEZE: Deze weg in natuurlijk heel belangrijk voor NL, aansluiting Randstand/Duitsland. Voor eigen regio ontzettend belangrijk voor mensen die hier wonen en bedrijven die zich vestigen. MATERS: In deze regio van oudsher veel transportbedrijven. Belangrijk laatste hindernis tussen Rotterdam en Milaan weggenomen: enige stoplicht tussen Rotterdam en Milaan staat hier op de Pleijroute. Het doortrekken van de A15 heeft echter véél gevolgen voor de omgeving. Bewoners en bedrijven moeten verhuizen, anderen krijgen een snelweg dicht bij hun huis. VOICE OVER: Gemeenten, provincie en het Rijk keken met bewoners naar een zo goed mogelijke inpassing van de weg. En ook als het Tracébesluit onherroepelijk is, blijven ze in gesprek, bijvoorbeeld over de afhandeling van eventuele schade tijdens de bouw. HERMSEN: We lopen hier in prachtige buurtschap Helhoek. We lopen bovenop toekomstige trace van de tunnelbak van de A15 met deksel. Als eerste hebben wij als buurtbewoners gekeken ‘wat willen we’ . Een unaniem gedragen oplossing is een tunnelbak met een deksel erop’ Samenwerking met Rijkswaterstaat en Tweede Kamerleden was goed. We hadden als buurtbewoners ook duidelijk doel: Zo min mogelijk overlast van A15 en daar is naar geluisterd. De toekomst zien we positiever nu de tunnelbak met deksel gerealiseerd wordt. Maar we maken ons nog zorgen over de verdiepte aanleg waarbij grondwater wordt weggepompt. We willen dat goed geregeld hebben voor bewoners, zodat schade adequaat wordt opgelost. BIEZE Zo zijn er nog wat meer maatregelen die we voor elkaar hebben gekregen. En ik ben er trots op dat het ons is gelukt om dat met elkaar binnen te slepen. VOICE OVER: De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen als autosnelweg met 2x2 rijstroken 12 kilometer doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Dit nieuwe stuk van de A15 sluiten we aan op de provinciale wegen bij Bemmel/Huissen en tussen Duiven en Zevenaar. Het verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 over de nieuwe weg rijden.

Samenwerking

Binnen het project ViA15 werken de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met elkaar aan een duurzaam regionaal wegennet. Samen met de Europese Unie financieren zij een deel van het project. De uitvoeringsfase is in handen van Rijkswaterstaat.

Documenten doortrekken A12/A15

Nieuws

Meer nieuws