Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Het groot onderhoud van de snelweg A10 Noord kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder ontstaat voor het wegverkeer en de omgeving. Bekijk op deze pagina de hinder en maatregelen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden tijdens Hemelvaart en de pinksterperiode en in de zomer van 2020 plaats en worden de binnen- en buitenring van de A10 Noord na elkaar afgesloten en niet tegelijkertijd.

Planning werkzaamheden en afsluitingen A10 Noord

De werkzaamheden aan de A10 Noord in de zomer van 2020 zijn opgedeeld in werkzaamheden aan de binnenring (richting Amersfoort en Utrecht) en de buitenring (richting Zaanstad en de Coentunnel). Een deel van de werkzaamheden aan de binnenring wordt tijdens Hemelvaart en Pinksteren vervroegd uitgevoerd.

A10 Noord binnenring

De A10 Noord binnenring is tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg) afgesloten. Ook alle op- en afritten (S118, S117, S116, S115 en S114 (alleen afrit)) zijn in deze periode dicht. De buitenring A10 Noord blijft gewoon open, met alle op- en afritten. De werkzaamheden vinden plaats:

 • van woensdagavond 20 mei 20.00 uur tot maandagochtend 25 mei 05.00 uur
 • van donderdagavond 28 mei 20.00 uur tot dinsdagochtend 2 juni 05.00 uur
 • van vrijdagavond 3 juli 21.00 uur tot maandagochtend 13 juli 2020 05.00.

Voor de afsluiting van de A10 Noord binnenring zijn een poster, animatie en 2 omleidingskaarten te downloaden voor eigen gebruik en verdere verspreiding.

A10 Noord buitenring

De A10 Noord buitenring is afgesloten tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein. Ook de tussenliggende aansluitingen S118, S117, S116, S115, afrit S114 zijn afgesloten. Deze werkzaamheden vinden plaats:

 • van vrijdagavond 31 juli 21.00 uur tot maandagochtend 10 augustus 2020 05.00 uur

Omleidingen werkzaamheden A10 Noord

Omleidingen werkzaamheden A10 Noord binnenring

 • De op- en afritten naar Amsterdam-Noord, Landsmeer en Oostzaan blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Als de A10 Noord binnenring (richting Amersfoort en Utrecht) dicht is blijft de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad en Coentunnel) open, met alle op- en afritten. Wel moet het verkeer omrijden via de A10 West, Zuid en Oost naar de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/Coentunnel).
 • IJburg en Zeeburg zijn bereikbaar via de afrit S114 (Zeeburg, Centrum, Artis, IJburg) van de A10 Noord buitenring én via de A1 afrit Diemen/ Amsterdam-IJburg (2). Het verkeer moet omrijden via de ringweg A10.
 • Ook leiden we het verkeer om via de A5 en de A9, om de A10 zoveel mogelijk te ontlasten

Verkeer moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot een uur. Politie, ambulance en brandweer kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de A10 Noord.

Omleidingen werkzaamheden A10 Noord buitenring

 • De op- en afritten naar Amsterdam-Noord, Landsmeer en Oostzaan blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Als de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/Coentunnel) is afgesloten, blijft de binnenring (Amersfoort/Utrecht) open. Wel moet het verkeer omrijden via de A10 Oost, Zuid, West naar de A10 Noord binnenring.
 • IJburg en Zeeburg zijn bereikbaar via de afrit S114 (Zeeburg, IJburg, Artis) van de A10 Noord binnenring én via de A1 afrit Diemen / Amsterdam-IJburg (2). Het verkeer moet omrijden via de ringweg A10.

Verkeer moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot een uur. Politie, ambulance en brandweer kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de A10 Noord.

Vervroegen werkzaamheden A10 Noord

Een deel van de werkzaamheden wordt vervroegd uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Er is door de coronacrisis minder verkeer op de weg. Ook willen we voorkomen dat de wegafsluitingen in de zomer langer gaan duren dan gepland. We kunnen nu nog niet zeggen of de werkzaamheden eerder klaar zijn. We werken volgens de richtlijnen van het RIVM en houden 1,5 m afstand. Dit betekent dat minder mensen en materieel tegelijkertijd op een wegdeel kunnen worden ingezet. Het werk kost zo meer tijd. Wel onderzoeken we of tijdens de zomerperiode (3-13 juli) een deel van de A10 Noord binnenring open kan blijven voor het wegverkeer. Zodra hierover besluiten zijn genomen, brengen we dat onder de aandacht in de nieuwsbrief Groot Onderhoud A10 Noord.

Maatregelen tegen geluidshinder

De werkzaamheden aan de A10 Noord gaan dag en nacht door. Zo zorgen we ervoor dat de verkeershinder zo kort mogelijk duurt. Geluidshinder tijdens de onderhoudswerkzaamheden kunnen we helaas niet voorkomen. We informeren de omgeving hier zo goed mogelijk over. Vooral het frezen en de sloopwerkzaamheden van de voegen gaan gepaard met veel geluid. Wel doen we er alles aan om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

 • We vervangen de toeters op de freesmachines door ‘stop-and-go’-signalering.
 • We vervangen de achteruitrij-piep op de voertuigen zo veel mogelijk door sissers.
 • We plaatsen flexibele geluidsschermen bij het slopen van de voegen.

Maatregelen tegen verkeershinder

We houden de drukte op lokale wegen goed in de gaten. Wanneer het daar te druk wordt, nemen we waar mogelijk maatregelen. Zo voorkomen we dat het verkeer in de stad vastloopt. Verder brengen we voor het groot onderhoud zoveel mogelijk mensen op de hoogte van de aanstaande hinder. Weggebruikers worden via pagina Geplande wegwerkzaamheden en met borden boven en langs de weg op de afsluitingen geattendeerd. Motorrijders en extra bergers zorgen ervoor dat de doorstroming op de omleidingsroute zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Onderliggende pagina's