Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Het groot onderhoud van de snelweg A10 Noord kan niet plaatsvinden zonder dat er hinder ontstaat voor het wegverkeer en de omgeving. Bekijk op deze pagina de hinder en maatregelen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vinden de werkzaamheden tijdens Hemelvaart en de pinksterperiode en in de zomer van 2020 plaats en worden de binnen- en buitenring van de A10 Noord na elkaar afgesloten en niet tegelijkertijd.

Planning werkzaamheden en afsluitingen A10 Noord

De werkzaamheden aan de A10 Noord zijn opgedeeld in werkzaamheden aan de binnenring (richting Amersfoort en Utrecht) en de buitenring (richting Zaanstad en de Coentunnel). De werkzaamheden aan de binnenring zijn tijdens Hemelvaart en Pinksteren vervroegd uitgevoerd.

A10 Noord binnenring

De werkzaamheden aan de A10 Noord binnenring zijn tijdens het hemelvaarts- en pinksterweekend afgerond. De weg ligt er weer goed bij met nieuw asfalt, (deels) nieuwe vangrails en voegen. De oorspronkelijk geplande werkzaamheden op de A10 Noord binnenring (van 3-13 juli) zijn daarom niet meer nodig.

A10 Noord buitenring

De A10 Noord buitenring is afgesloten tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Coenplein. Ook de tussenliggende aansluitingen S114, S115, S116, S117 en de afrit S118 zijn afgesloten. Voor de afsluiting van de A10 Noord buitenring is één omleidingskaartje, 2 foto’s en een animatie te downloaden voor eigen gebruik en verdere verspreiding.

Omleidingen werkzaamheden A10 Noord

Omleidingen werkzaamheden A10 Noord buitenring

  • De op- en afritten vanaf de binnenring naar Amsterdam-Noord, Landsmeer en Oostzaan blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Als de A10 Noord buitenring (richting Zaanstad/Coentunnel) is afgesloten, blijft de binnenring (Amersfoort/Utrecht) open. Wel moet het verkeer omrijden via de A10 Oost, Zuid, West naar de A10 Noord binnenring.
  • IJburg en Zeeburg zijn bereikbaar via de afrit S114 (Zeeburg, IJburg, Artis) van de A10 Noord binnenring én via de A1 afrit Diemen / Amsterdam-IJburg (2). Het verkeer moet omrijden via de ringweg A10.
Gele borden geven de omleidingsroutes aan. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. Politie, ambulance en brandweer kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de A10 Noord.

Maatregelen tegen geluidshinder

De werkzaamheden aan de A10 Noord gaan dag en nacht door. Zo zorgen we ervoor dat de verkeershinder zo kort mogelijk duurt. Geluidshinder tijdens de onderhoudswerkzaamheden kunnen we helaas niet voorkomen. We informeren de omgeving hier zo goed mogelijk over. Vooral het frezen en de sloopwerkzaamheden van de voegen gaan gepaard met veel geluid. Wel doen we er alles aan om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

  • We vervangen de toeters op de freesmachines door ‘stop-and-go’-signalering.
  • We vervangen de achteruitrij-piep op de voertuigen zo veel mogelijk door sissers.
  • We plaatsen flexibele geluidsschermen bij het slopen van de voegen.

Maatregelen tegen verkeershinder

We houden de drukte op lokale wegen goed in de gaten. Wanneer het daar te druk wordt, nemen we waar mogelijk maatregelen. Zo voorkomen we dat het verkeer in de stad vastloopt. Verder brengen we voor het groot onderhoud zoveel mogelijk mensen op de hoogte van de aanstaande hinder. Weggebruikers worden via pagina Geplande wegwerkzaamheden en met borden boven en langs de weg op de afsluitingen geattendeerd. Motorrijders en extra bergers zorgen ervoor dat de doorstroming op de omleidingsroute zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Onderliggende pagina's