02 planning

Op deze pagina vindt u de planning van het project Zuidasdok.

Gereed: 2028
2018

Uitwerken voorontwerp en voorbereidende werkzaamheden

2019

Start bouw tunnels, verbreding A10 Zuid, herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer

2024-2026

Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed

2025-2028

Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed

Deze planning is onder voorbehoud.