A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

A10 Zuid: betere bereikbaarheid Zuidas en noordelijke Randstad

Waarom

  • Zuidasdok zorgt voor een betere bereikbaarheid van Zuidas en de noordelijke Randstad.
  • De verbreding van de A10 Zuid en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer, verbetert de doorstroming.
  • De autotunnel in het hart van Zuidas geeft ruimte voor uitbreiding van het station en extra groen.
  • Station Amsterdam Zuid wordt compleet vernieuwd en uitgebreid.

Alle doelen en resultaten

Hoe

bouw tunnel, verbreden A10 Zuid, herinrichten knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, vernieuwen en uitbreiden station

Heb ik last van de werkzaamheden?

De bouw van Zuidasdok gaat gepaard met hinder. Wanneer u woont of werkt in Zuidas, of door het gebied reist, kunt u onder andere te maken krijgen met bouwverkeer, wegafsluitingen en extra reistijd door omleidingsroutes en extra drukte op de weg. U kunt er vanuit gaan dat de A10 Zuid (inclusief toe- en afritten) op werkdagen overdag beschikbaar blijft. Als we de A10 Zuid afsluiten dan gebeurt dat in één rijrichting en in relatief rustige periodes zoals weekenden, avonden en nachten.

Meer informatie over de bereikbaarheid van Zuidas kunt u vinden op de website Zuidas.

Wanneer

Gereeddatum: 2028
2024-2026

Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed

2025-2028

Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed

Bekijk de volledige planning

Deze voorlopige planning is gemaakt in februari 2017, toen het project Zuidasdok werd gegund. Een nieuwe planning wordt naar verwachting bekend in de loop van 2020.

Gezamenlijke aanpak

Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam werken voor de realisatie van Zuidasdok nauw samen. Zij nemen de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid gezamenlijk ter hand. Zij doen dit in opdracht van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De bouw van Zuidasdok wordt gerealiseerd door bouwcombinatie ZuidPlus.

Onderliggende pagina's