02 Planning

Het project A1/A6 Diemen - Almere Havendreef is tot en met eind 2018 in volle gang. Hieronder vindt u de planning.

Gereed: eind 2018
September 2015 Nieuwe A1 richting Amsterdam gereed
November 2015 Tweede Hollandse Brug gereed
Maart 2016 Spoorkruising Diemen gereed
Juni 2016 Aansluiting Havendreef gereed
Augustus 2016 Spoorbrug Muiderberg gereed
Spoorkruising Diemen gereed
Aquaduct Muiden gereed
Brug Amsterdam-Rijnkanaal gereed
Nieuwe A1 richting Amersfoort gereed
December 2016 Aansluiting Hogering gereed
Medio 2017 Knooppunt Muiderberg gereed
Eind 2018 Alle werkzaamheden gereed

Deze planning is onder voorbehoud.