A1/A6: Diemen – Almere Havendreef

onderliggende pagina's

A1/A6: Diemen – Almere Havendreef

Waarom

  • De A1 en A6 kunnen de toenemende drukte op het traject niet meer aan.
  • Extra rijstroken zorgen voor minder files.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.
  • Ook vergroten we de leefbaarheid langs de snelweg.

Hoe

2x5
rijstroken zorgen op de drukste delen van de A1 en A6 voor minder files.
aanleg geluidschermen, een aquaduct en natuurverbindingen

Heb ik last van de werkzaamheden?

Het werk is in volle gang. In 2020 moet alles klaar zijn. Hinder voor weggebruikers en omwonenden is helaas niet volledig te voorkomen. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid maximaal te houden. De aannemer informeert omwonenden over te verwachten overlast. Kijk voor actuele informatie over hinder bij voorkeur op de website van het Online bezoekerscentrum.

Alles over hinder en maatregelen

Animatie ombouw knooppunt Muiderberg

Rijkswaterstaat verbreedt de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Onderdeel hiervan is de weguitbreiding A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef. Bij knooppunt Muiderberg komen de drukke A1 en A6 bij elkaar. Om de filedruk op dit traject te verminderen, pakt Rijkswaterstaat knooppunt Muiderberg sneller aan dan gepland. Zo profiteren weggebruikers en omwonenden eerder van de verbeterde doorstroming en de kortere periode van bouw- en verkeershinder. In deze animatie leggen we uit waarom het knooppunt verbouwd moet worden.

Rijkswaterstaat verbreedt de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Onderdeel hiervan is de weguitbreiding A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef. Bij knooppunt Muiderberg komen de drukke A1 en A6 bij elkaar. Om de filedruk op dit traject te verminderen, pakt Rijkswaterstaat knooppunt Muiderberg sneller aan dan gepland. Zo profiteren weggebruikers en omwonenden eerder van de verbeterde doorstroming en de kortere periode van bouw- en verkeershinder. Maar w‡‡rom moet het knooppunt eigenlijk worden verbouwd? Omdat ze de A1 en A6 verbreden, moeten de viaducten in knooppunt Muiderberg langer en breder worden, zodat de bredere wegen er onder door en overheen passen. Omdat het verkeer moet blijven doorrijden, bouwen we eerst nieuwe viaducten naast de bestaande A1 en de A6 en verplaatsen we het verkeer naar de nieuwe viaducten, voordat we de oude slopen. De ombouw van het knooppunt gaat in 8 stappen. Om te beginnen wordt de boog verplaatst van de A1 naar de A6 richting Almere. Van Amsterdam richting Almere is een lang viaduct over de verbrede A1 nodig. Er is ruimte nodig voor een bredere verbindingsweg van de A1 naar de A6 richting Almere. Die ruimte ontstaat door: het verleggen van de verbindingsboog van de A6 naar de A1 richting Amersfoort en het verleggen van de verbindingsweg van de A6 naar de A1 richting Amsterdam. Daarnaast zijn er diverse afsluitingen en werkzaamheden aan de wisselbaan. De A1 richting Amsterdam gaat nu over het verlegde tracŽ met een extra rijstrook. In dit verlegde tracŽ zit een ecoduct waardoor dieren van het Naardermeer naar het IJmeer en Gooimeer kunnen oversteken. De nieuwe verbindingsboog van de A1 richting A6 Almere heeft een ruimere bocht dan voorheen. Verkeer kan nu vlotter de A6 op. Verkeer richting Almere moet voortaan niet rechts maar links aanhouden. Verkeer richting Amersfoort houdt rechts aan. De A1 ligt daar dan ook op zijn definitieve plaats. Nu de A1 is verlegd en de nieuwe verbindingsbogen klaar zijn kunnen we het oude viaduct van Amsterdam richting Almere slopen. Nu het oude viaduct over de A1 gesloopt is, ontstaat er ruimte om de verbindingsboog van de A6 naar de A1 richting Amersfoort ruimer aan te leggen. Als alle werkzaamheden rondom het knooppunt klaar zijn, is de volledige wegcapaciteit beschikbaar. De doorstroming verbetert n—g meer als op de aangrenzende wegen de wegverbreding is gerealiseerd. Zo rijdt het verkeer straks vlot en veilig over het traject Schiphol-Amsterdam-Almere. Meer informatie? Kijk op bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl

Wanneer

Gereed: 2020
Medio 2017 Knooppunt Muiderberg gereed
2020 Alle werkzaamheden gereed

Lees meer over de planning

Wat

De uitbreiding van de A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, breidt Rijkswaterstaat het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit.

Factsheets

Hinderfactsheet A1/A6/A9
Werkzaamheden en hinder maart-april 2017 op de A1/A6 (Diemen-Almere Havendreef) en A9 (Holendrecht-Diemen) pdf 2 MB / maart 2017
Factsheet A1-A6 weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere september 2016
Extra informatie over de werkzaamheden en impressie van toekomstige situatie pdf 2 MB / juli 2016
Factsheet Reisinformatiediensten
Diverse informatiediensten om uw reis te plannen op een rijtje pdf 98 kB / juli 2016

Meer documenten

Vraag en antwoord

Waarom is de snelheid aangepast op de A6 tussen knooppunt Muiderberg en Almere Havendreef?

Om veilig te kunnen werken, is de snelheid aangepast van 100 of 120 km/h tussen 06.00 uur en 19.00 uur naar 100 km/h gedurende de hele dag. Daarnaast geldt er 24 uur per dag een vrachtwageninhaalverbod. 

Waarom komt er voor lokaal verkeer bij Muiden een brug en geen tunnel?

Een aparte tunnel heeft lange op- en afritten nodig. Hierdoor zouden automobilisten een stuk moeten omrijden. Ook is de bouw van een aparte tunnel op deze locatie veel duurder dan een brug. Daarom is met gemeente Muiden afgesproken een nieuwe brug aan te leggen.

Toon alle vragen

Op de hoogte blijven

Abonneer op nieuwsbrief

Meer informatie over het project en werkzaamheden bij u in de buurt vindt u op het online bezoekerscentrum en in de Informatiekrant Spieringbrug SAA

Volg dit project op sociale media: