A1/A6: Diemen – Almere Havendreef

A1/A6: Diemen – Almere Havendreef

Waarom

  • De A1 en A6 kunnen de toenemende drukte op het traject niet meer aan.
  • Extra rijstroken zorgen voor minder files.
  • Zo verbeteren we de doorstroming en bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.
  • Ook vergroten we de leefbaarheid langs de snelweg.

Hoe

2x5
rijstroken zorgen op de drukste delen van de A1 en A6 voor minder files
aanleg geluidschermen, een aquaduct en natuurverbindingen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De infrastructuur van het project A1/A6 Diemen-Almere Havendreef is vanaf oktober 2017 beschikbaar voor alle weggebruikers. Dat is bijna drie jaar eerder dan de geplande oplevering in 2020. Eind 2018 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden klaar. Dat is anderhalf jaar eerder dan gepland.

Alles over hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: eind 2018

Lees meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

De uitbreiding van de A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef is onderdeel van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren, breidt Rijkswaterstaat het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit.

Vraag en antwoord

Waarom is de snelheid aangepast tussen knooppunt Muiderberg en Almere Havendreef?

Om veilig te kunnen werken, is de snelheid aangepast van 100 of 120 km/h tussen 06.00 uur en 19.00 uur naar 100 km/h gedurende de hele dag. Daarnaast geldt er 24 uur per dag een vrachtwageninhaalverbod. 

Waarom komt er voor lokaal verkeer bij Muiden een brug en geen tunnel?

Een aparte tunnel heeft lange op- en afritten nodig. Hierdoor zouden automobilisten een stuk moeten omrijden. Ook is de bouw van een aparte tunnel op deze locatie veel duurder dan een brug. Daarom wordt er een nieuwe brug aangelegd. 

Toon alle vragen

Op de hoogte blijven

Meer informatie over het project en werkzaamheden bij u in de buurt vindt u op het online bezoekerscentrum.

Volg dit project op sociale media: 

Abonneer op nieuwsbrief