A1/A30: verbeteren doorstroming en veiligheid bij Barneveld en Voorthuizen

A1/A30: verbeteren doorstroming en veiligheid bij Barneveld en Voorthuizen

Waarom

  • Er rijdt veel verkeer op de A1 tussen de aansluitingen Barneveld en Voorthuizen en op de aansluiting van de A1 en de A30. Hierdoor ontstaan tijdens de spits regelmatig files.
  • We vernieuwen daarom de aansluiting bij Barneveld.
  • Zo zorgen we voor een betere doorstroming en veiligheid.

Hoe

uitvoeren MIRT-verkenning

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
2021

Start planuitwerking

Deze planning is onder voorbehoud.

Fasen MIRT-verkenning

De verkenning naar de vernieuwing van de aansluiting van de snelwegen A1 en A30 bestaat uit 4 fasen:

  • fase 1 is de startfase en bestaat uit het opstellen van het plan van aanpak en een analyse van het probleem
  • fase 2 is de analytische fase waarin mogelijke oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht. Ook vindt een 1e afweging plaats op de haalbaarheid van de oplossingsrichtingen
  • fase 3 is de beoordelingsfase, waarin de uitwerking en beoordeling plaatsvindt van de kansrijke oplossingen
  • fase 4 is de besluitvormingsfase, waarin de bestuurders het voorkeursalternatief vaststellen

In februari 2020 werd fase 2 van de verkenning afgerond. De verwachting is dat fase 3 en 4 ook in 2020 worden afgerond.

Project A28/A1 knooppunt Hoevelaken

Het projectgebied van de verkenning A1/A30 grenst aan het projectgebied van het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken. Daarom is in de MIRT-verkenning aandacht voor:

  • het moment van het nemen van het tracébesluit voor de A1/A30 in relatie tot uitvoering van project A28/A1 knooppunt Hoevelaken
  • het moment van de uitvoering van het project A1/A30 in relatie tot de uitvoering van project A28/A1 knooppunt Hoevelaken
  • een kostenefficiënte uitvoering met samenhang tussen beide projecten Het project A28/A1 knooppunt Hoevelaken wordt naar verwachting in de periode 2023-2025 gerealiseerd

Een uitgebreide planning voor het project van de aansluiting van de A30 en A1 is daardoor nog niet beschikbaar.