Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

We voeren groot onderhoud uit aan knooppunt Eemnes (A1/A27). Het uit te voeren onderhoud zorgt voor hinder, door genomen maatregelen proberen we de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Om hinder te beperken, vinden de afsluitingen voor een groot deel in de weekenden plaats. Dan hebben werkzaamheden namelijk minder impact op het verkeer en de doorstroming. Houd ondanks dat rekening met omleidingen. Die staan hieronder en worden op de plek zelf ook met gele borden aangegeven. Door onvoorziene omstandigheden kan er uitstel van de werkzaamheden plaatsvinden.

1 - 4 april 2022

Vanwege de voorspelde weersomstandigheden gaan de werkzaamheden van dit weekend niet door. Deze werkzaamheden worden op een later moment opnieuw ingepland.

Weekend 1: 8 – 11 april 2022

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 8 april 21.00 tot maandag 11 april 05.00 uur verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de parallelbaan van de A1 Amsterdam richting Amersfoort ter hoogte van knooppunt Eemnes. Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende op- en afritten en verbindingswegen afgesloten. Er is geen stremming voor het doorgaande verkeer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen en omleidingsroutes 8 - 11 april 2022

De A1 richting Amersfoort, op- en afrit Witte Bergen (9a) is afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit de richting Amsterdam via de A1, op- en afrit Baarn/Eembrugge (11).
 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit de Witte Bergen richting Amersfoort via de A1, af- en oprit Laren (9).

De A1 richting Amersfoort, op- en afrit Soest (10) afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit de richting Amsterdam via de A1, op- en afrit Baarn/Eembrugge (11).
 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit Soest richting Amersfoort via de A1, op- en afrit Laren (9).

Verbindingsweg vanuit Amsterdam (A1) richting Utrecht (A27) afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer via de A1 en de A28.

Verbindingsweg vanuit Amsterdam (A1) richting Almere (A27) afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer via de A1, op- en afrit Baarn/Eembrugge (11).

Verbindingswegen vanuit Almere en Utrecht (A27) richting Amersfoort (A1) afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer via de A1, op- en afrit Laren (9).

Weekend 2: 22 – 25 april 2022

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 22 april 21.00 tot maandag 25 april 05.00 uur verschillende onderhoudswerk-zaamheden uit aan de hoofdrijbaan van de A1 Amersfoort richting Amsterdam ter hoogte van knooppunt Eemnes. Tijdens deze werkzaamheden is de hoofdrijbaan afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

Afsluitingen en omleidingsroutes 22 – 25 april 2022

Er is een omleiding voor het verkeer via de parallelbaan.

Weekend 3: 29 april – 2 mei 2022

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 29 april 21.00 tot maandag 2 mei 05.00 uur verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de parallelbaan van de A1 Amersfoort richting Amsterdam ter hoogte van knooppunt Eemnes. Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende op- en afritten en verbindingswegen afgesloten. Er is geen stremming voor het doorgaande verkeer op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen en omleidingsroutes 29 april – 2 mei 2022

Op- en afrit Soest (10) A1 richting Amsterdam afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit de richting Amersfoort via op- en afrit Laren (9) en via de A1 richting Soest (10).
 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit Soest richting Amsterdam via de A1, op- en afrit Baarn/Eembrugge (11).

Verbindingsweg vanuit Amersfoort (A1) richting Utrecht (A27) afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit de richting Amersfoort via af- en oprit Laren (9) en A1.
 • Vanuit Amersfoort is Utrecht ook bereikbaar via A28 knooppunt Hoevelaken.

Verbindingsweg vanuit Amersfoort (A1) richting Almere (A27) afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit de richting Amersfoort via de A1, op- en afrit Laren (9) en A1 naar A27.
 • Vanuit Amersfoort is Almere ook bereikbaar via (A28) knooppunt Hoevelaken /N301/ N305.

Verbindingsweg vanuit Almere (A27) richting Amsterdam (A1) afgesloten:

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit de richting Almere via de A1, op- en afrit Baarn/Eembrugge (11).
 • Verkeer vanuit de richting Amsterdam is ook bereikbaar via de A6.

Weekend 4: 13 mei – 16 mei 2022

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 13 mei 21.00 uur tot maandag 16 mei 05.00 uur diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de hoofdrijbaan van de A1 Amsterdam richting Amersfoort ter hoogte van knooppunt Eemnes. Tijdens deze werkzaamheden is de hoofdrijbaan afgesloten en wordt het verkeer via de parallelbaan geleid. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

Afsluitingen en omleidingsroutes 13 – 16 mei 2022

Er is een omleiding voor het verkeer via de parallelbaan.

Weekend 5: 19 – 23 mei 2022

Vanwege de weersomstandigheden (veel regen) van dit weekend zijn de geplande werkzaamheden niet allemaal doorgaan. Deze worden op een later moment opnieuw ingepland.

Weekend 6: 10 – 13 juni 2022

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 10 juni 21.00 tot maandag 13 juni 05.00 uur verschillende onderhoudswerkzaamheden uit op knooppunt Eemnes en op de A27 Utrecht richting Almere. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan en een aantal op- en afritten afgesloten. Tijdens deze werkzaamheden is er een omleiding voor het verkeer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen en omleidingsroutes 10 – 13 juni 2022

De A27 is afgesloten tussen knooppunt Rijnsweerd – knooppunt Eemnes richting Almere inclusief oprit Maars-sen (31), op- en afrit Bilthoven (32) en op- en afrit Hilversum (33). Op- en afrit De Bilt (30) en afrit Maarssen/Ring-Noord (31) zijn open.

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit Utrecht richting Almere/Lelystad/Huizen/Eemnes vanaf de A27 via de A28, A1 en de A27 richting Almere/Lelystad/Huizen.
 • Verkeer vanuit Utrecht richting Maarssen/Utrecht-Noord/De Bilt/Bilthoven/Maartensdijk vanaf de A27 wordt omgeleid via de A28 en op- en afrit Utrecht Science Park (2).
 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit Utrecht richting Baarn/Soest vanaf de A27 via de A28, afrit Zeist/Den Dolder (3), de N238 en de N234.
 • Verkeer vanuit Utrecht richting Almere/Lelystad/Huizen/Eemnes wordt omgeleid via Ring Noord naar de A2 en kan via de A1 en A27 naar Almere/Lelystad/Huizen/Eemnes de route vervolgen.
 • Er is een omleiding voor het verkeer vanuit Bilthoven/Hilversum richting Alme-re/Lelystad/Huizen/Eemnes via het onderliggend wegennet naar de A1 en A27 richting Alme-re/Lelystad/Huizen/Eemnes.
 • Verkeer vanuit Amsterdam richting Almere/Eemnes/Huizen wordt omgeleid via de op- en afrit Soest (10) naar de A27 richting Almere.

Weekend 7: 17 – 20 juni 2022

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 17 juni 21.00 tot maandag 20 juni 05.00 uur verschillende onderhoudswerkzaamheden uit op de hoofdrijbaan van de A27 ter hoogte van knooppunt Eemnes komende vanuit Utrecht richting Almere. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan en de verbindingsweg Amsterdam (A1) – Almere (A27) afgesloten. Er is een omleiding voor het verkeer tijdens deze werkzaamheden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Afsluitingen en omleidingsroutes 17 – 20 juni 2022

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 17 juni 21.00 tot maandag 20 juni 05.00 uur verschillende onderhoudswerkzaamheden uit op de hoofdrijbaan van de A27 ter hoogte van knooppunt Eemnes komende vanuit Utrecht richting Almere. Tijdens de werkzaamheden is de hoofdrijbaan, parkeergelegenheid Voordaan en een aantal op- en afritten afgesloten. Er is een omleiding voor het verkeer tijdens deze werkzaamheden. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

 • Er is een omleiding voor het verkeer vanaf Utrecht richting Almere/Lelystad/Huizen/Eemnes via de op- en afrit Soest (10).
 • Verkeer vanaf Amsterdam richting Almere wordt omgeleid via de op- en afrit Soest (10).

Extra weekend 24 juni – 24 juni 2022

We voeren van vrijdag 24 juni 21.00 uur tot maandag 27 juni 05.00 uur verschillende onderhoudswerkzaamheden uit aan de verbindingsweg van de A1 vanuit Amersfoort naar de A27 richting Utrecht ter hoogte van knooppunt Eemnes. Tijdens deze werkzaamheden is de verbindingsweg van de A1 Amersfoort naar de A27 richting Utrecht afgesloten. We adviseren weggebruikers rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten. Dit extra weekend betreft geannuleerde werkzaamheden die vanwege slechte weersomstandigheden in het weekend van 19 – 23 mei niet door konden gaan.

Afsluitingen en omleidingsroutes 24 – 27 juni

Vrijdag 24 juni 21.00 uur tot maandag 27 mei 05.00 uur is de verbindingsweg van de A1 vanuit Amersfoort naar de A27 richting Utrecht ter hoogte van knooppunt Eemnes afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de A27 richting Almere om bij af- en oprit Eemnes (34) te keren.