01 Doelen en resultaten

onderliggende pagina's

Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 en A27. De rijkswegen, die elkaar kruisen in de regio Utrecht, behoren tot de belangrijkste verbindingen van het Nederlandse hoofdwegennet.

De 2 rijkswegen zijn van cruciaal belang voor de regio en voor het verkeer dat vanuit het zuiden, oosten en noorden van Nederland naar de Randstad gaat. Bovendien zijn de grote economische centra, zoals Schiphol en de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, met hun achterland verbonden via de infrastructuur van de regio Utrecht.

Bereikbaarheidsproblemen

In de Nota Mobiliteit (NoMo) is vastgesteld dat er in de regio Utrecht bereikbaarheidsproblemen zijn op het hoofdwegennet. Dagelijks staan er files op de A1 en A27 in beide richtingen. Volgens verkeersvoorspellingen neemt de verkeersdrukte in deze regio in de toekomst toe.

Om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren, doen we de volgende aanpassingen aan de A27 en de A1: 

  • De A27 tussen aansluiting Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes krijgt in beide richtingen een extra rijstrook. 
  • Er zijn dan in beide richtingen 3 rijstroken. Op de A27 komt een spitsstrook van de aansluiting Utrecht-Noord naar de aansluiting Bilthoven. 
  • We passen de aansluiting Hilversum op de A27 aan. Er komt ruimte vrij voor natuur en landschap. 
  • Bij knooppunt Eemnes verbreden we de verbindingsboog van de A27 uit de richting Utrecht naar de A1 richting Amersfoort van 1 naar 2 rijstroken. 
  • Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg breiden we de A1 in beide richtingen uit van 2 naar 4 rijstroken.

Het aanpassen van de A27/A1 is een van de maatregelen van het samenwerkingsprogramma VERDER. Samen met overheden uit de regio werkt Rijkswaterstaat aan de mobiliteit van Midden-Nederland voor auto- en fietsverkeer en openbaar vervoer. Zo willen we in 2020 een betere doorstroming van het autoverkeer hebben gerealiseerd. Ook maatregelen voor beter openbaar vervoer en fietsverkeer, staan op het programma.