Planning

Op deze pagina vindt u de planning van de bouw van de 3D-geprinte brug bij Nijmegen.

Gereed: maart of april 2020
Mei 2019

Start printproces BAM/Weber Beamix

Januari - maart 2020

Montage en afbouw

Maart of april 2020

Opening 3D-geprinte brug

Deze planning is onder voorbehoud.