Afscheid van de praatpaal

onderliggende pagina's

Afscheid van de praatpaal

Het is een bekende verschijning langs de Nederlandse snelwegen; de gele paal waar je bij pech de hulp kan inroepen van de ANWB of een andere pechhulpverlener. Na ruim 50 jaar trouwe dienst nemen we afscheid van de praatpaal.

Verreweg de meeste weggebruikers gebruiken hun mobiele telefoon als ze met pech langs de weg staan. Dit heeft de praatpaal overbodig gemaakt. Bovendien is het veiliger om bij pech direct achter de vangrail te gaan staan, dan langs de snelweg naar een praatpaal te lopen. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om een pechmelding via de praatpalen door te geven en gaan we ze verwijderen.

Ga goed voorbereid op weg en zorg dat je kunt bellen bij pech.

Veilig een pechgeval melden

Vanaf 1 juli moeten weggebruikers met eigen middelen hulp inroepen als ze bij pech of een ongeval stranden langs de snelweg. Rijkswaterstaat adviseert om:

  • altijd een opgeladen mobiele telefoon bij u te hebben (en eventueel een opgeladen powerbank);
  • het telefoonnummer van uw pechhulpverlener paraat te hebben;
  • indien mogelijk door te rijden naar een pechhaven, parkeerplaats of benzinestation;
  • bij een pechgeval of incident direct achter de vangrail te gaan staan met een veiligheidshesje aan
  • zo snel mogelijk hulp te laten komen.

Lukt het niet om door te rijden naar een veilige plek, zet uw auto dan zoveel mogelijk rechts van de snelweg stil met de wielen naar rechts gedraaid. Zo voorkomt u dat de auto de weg opschiet als deze onverhoopt van achteren wordt aangereden. Zet uw alarmlichten aan, stap voorzichtig aan de rechterzijde uit, ga direct achter de vangrail staan en bel daar een pechhulpdienst.

De aanwezigheid van weginspecteurs en camera's boven de snelweg bieden geen garantie dat er vanzelf hulp wordt geregeld. Langs de weg gaan lopen om in het zicht van een camera te komen heeft dan ook geen zin en is gevaarlijk.

Vanaf 1 juli 2017 zijn alle 3300 praatpalen uitgeschakeld en gaan we ze verwijderen.

Uitschakelen en verwijderen van de praatpalen

Vanaf 1 juli worden de praatpalen uitgeschakeld en gaan we ze verwijderen. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat alle 3300 praatpalen zijn weggehaald. De praatpalen worden in het weekend van 1 juli voorzien van een hoes, zodat het voor iedereen duidelijk is dat ze het niet meer doen.

Een nieuw leven voor de praatpaal

Bijzonder is dat het grootste deel van de praatpalen door de aannemer duurzaam wordt ‘geüpcycled’. Ze worden niet vernietigd of gerecycled, maar krijgen een nieuw leven in een vorm die dichtbij de oorspronkelijke vorm ligt, bijvoorbeeld als laadpaal of informatiezuil. Deze werkwijze past mooi in de duurzame Marktvisie van Rijkswaterstaat. Wilt u een praatpaal in de tuin, dan hebben we goed nieuws: een deel van de praatpalen komt via de aannemer en via Domeinen Roerende Zaken te koop. En wie weet komt u nog eens een praatpaal tegen in een museum.

Impressie van de praatpaal met de hoes van gerecycled materiaal.

Nieuws

Stuur door

onderliggende pagina's