01 Verkeersregels op het water

Verkeersregels op het water

Het verkeer op het water kan niet zonder regels. De vaarweggebruiker weet dankzij deze regels wat hij moet doen en wat hij van anderen kan verwachten. Zo blijft varen voor iedereen veilig.

Op de grote en drukke Nederlandse vaarwegen hebben beroepsvaart en recreatievaart veel met elkaar te maken. Het is de taak van Rijkswaterstaat om voor veiligheid op de vaarwegen te zorgen. Goede informatie over elkaar, over de vaarwegen en over de verkeersregels is dus belangrijk.

De verkeersregels zijn te vinden in de scheepvaartreglementen.

Varen doe je samen

Het wordt steeds drukker op het water. Beroepsvaart en pleziervaart komen elkaar dan ook vaak tegen en zitten soms letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater. Situaties waarbij beroepsvaart en pleziervaart in elkaars directe nabijheid verkeren worden vaak door beide partijen als onveilig ervaren.

In 2007 is het project Varen doe je samen! gelanceerd. Het project beoogt de veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart te verbeteren door middel van het op papier zetten van knelpunten op vaarwegen en het aanbieden van veilige routes binnen een traject of op een knooppunt.

Om de veiligheid te verbeteren worden op steeds meer plekken voor de recreatievaart aparte geulen aangelegd. Meer informatie staat op de pagina over Recreatiegeulen, een veilige vaarweg voor recreatieschippers.

Op de website Varen doe je samen! kan verder informatie worden gevonden over alles wat er nodig is voor een goed voorbereide vaartocht.

Vergunningen

Voor bepaalde activiteiten op het water is een vergunning nodig. Denk hierbij aan een vergunning voor een evenement, werkzaamheden of bijzondere transporten. 

Meer informatie over een vergunning voor evenement of werkzaamheden en het nemen van een ligplaats staat op de pagina Scheepvaartvergunning.

Meer informatie of wat een bijzonder transport is en wanneer een vergunning moet worden aangevraagd staat op de pagina Bijzonder transport over water.