01 Verkeersregels op het water

onderliggende pagina's

Verkeersregels op het water

Het verkeer op het water kan niet zonder regels. De vaarweggebruiker weet dankzij deze regels wat hij moet doen en wat hij van anderen kan verwachten. Zo blijft varen voor iedereen veilig.

Op de grote en drukke Nederlandse vaarwegen hebben beroepsvaart en recreatievaart veel met elkaar te maken. Het is de taak van Rijkswaterstaat om voor veiligheid op de vaarwegen te zorgen. Goede informatie over elkaar, over de vaarwegen en over de verkeersregels is dus belangrijk.

De verkeersregels zijn te vinden in de scheepvaartreglementen.

Varen doe je samen

Het wordt steeds drukker op het water. Beroepsvaart en pleziervaart komen elkaar dan ook vaak tegen en zitten soms letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater. Situaties waarbij beroepsvaart en pleziervaart in elkaars directe nabijheid verkeren worden vaak door beide partijen als onveilig ervaren.

In 2007 is het project Varen doe je samen! gelanceerd. Het project beoogt de veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart te verbeteren door middel van het op papier zetten van knelpunten op vaarwegen en het aanbieden van veilige routes binnen een traject of op een knooppunt.

Op de Waal zijn voor de recreatievaart aparte geulen aangelegd, meer informatie hierover staat in de brochure Samen door de bocht(en), hieronder op deze pagina.

Staande Mastroute

(Zeil)boten hoger dan 6 m kunnen in de zomer met een staande mast van maximaal 30 m van Delfzijl naar Vlissingen varen via de Staande Mastroute (PDF, 1,11 MB). Dankzij deze route varen schippers met een snelheid van 9 km/h in 24 uur van het IJsselmeer naar de Volkeraksluizen.

Meer informatie hierover staat op de website Varen doe je samen!

Bijzonder transport

In bepaalde gevallen is het verplaatsen van een schip, samenstel, drijvende inrichting of drijvend voorwerp een bijzonder transport. Voor het varen met een bijzonder transport is een vergunning vereist. Meer informatie staat op de pagina over bijzonder transport over water.

Ligplaatsen

Ligplaats nemen is een van de onderwerpen die geregeld worden in de scheepvaartreglementen. Op de meeste vaarwegen geldt een algemeen ligplaatsverbod. Is dit het geval dan mogen schepen alleen aanmeren op die plaatsen waar dit met een bord staat aangegeven.

Indien er een algemeen ligplaatsverbond is, mogen spudpalen alleen worden gebruikt op die plekken waar dit met een bord staat aangegeven.

Documenten

Recreatievaargeulen op de Waal
pdf 1 MB / april 2016