01 Verkeersregels op het water

Verkeersregels op het water

Het verkeer op het water kan niet zonder regels. De vaarweggebruiker weet dankzij deze regels wat hij moet doen en wat hij van anderen kan verwachten. Zo blijft varen voor iedereen veilig.

Op de grote en drukke Nederlandse vaarwegen hebben beroepsvaart en recreatievaart veel met elkaar te maken. Het is de taak van Rijkswaterstaat om voor veiligheid op de vaarwegen te zorgen. Goede informatie over elkaar, over de vaarwegen en over de verkeersregels is dus belangrijk.

De verkeersregels zijn te vinden in de scheepvaartreglementen.

Varen doe je samen

Het wordt steeds drukker op het water. Beroepsvaart en pleziervaart komen elkaar dan ook vaak tegen en zitten soms letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater. Situaties waarbij beroepsvaart en pleziervaart in elkaars directe nabijheid verkeren worden vaak door beide partijen als onveilig ervaren.

In 2007 is het project Varen doe je samen! gelanceerd. Het project beoogt de veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart te verbeteren door middel van het op papier zetten van knelpunten op vaarwegen en het aanbieden van veilige routes binnen een traject of op een knooppunt.

Om de veiligheid te verbeteren worden op steeds meer plekken voor de recreatievaart aparte geulen aangelegd. Meer informatie staat op de pagina over Recreatiegeulen, een veilige vaarweg voor recreatieschippers.

Op de website Varen doe je samen! kan verder informatie worden gevonden over alles wat er nodig is voor een goed voorbereide vaartocht.

Bijzonder transport

In bepaalde gevallen is het verplaatsen van een schip, samenstel, drijvende inrichting of drijvend voorwerp een bijzonder transport. Voor het varen met een bijzonder transport is een vergunning vereist. Meer informatie staat op de pagina over bijzonder transport over water.