02 Regels voor snelvaren

onderliggende pagina's

Regels voor snelvaren

Spelregels voor een veilige snelle vaart. Net als op de weg kan het verkeer op het water ook niet zonder regels. Wie vaart, weet door deze regels wat hij moet doen en wat hij van anderen kan verwachten. Voor snelle motorboten gelden speciale regels.

Wat zijn snelle motorboten?

Een snelle motorboot is een klein schip, korter dan 20 meter, dat sneller kan varen dan 20 kilometer per uur. Hieronder vallen ook waterscooters. Voor deze vaartuigen gelden dus dezelfde regels als voor snelle motorboten.

De belangrijkste regels

De bestuurder van een snelle motorboot/waterscooter moet:

  • tenminste 18 jaar zijn
  • een registratiebewijs van zijn vaartuig hebben
  • tijdens het varen op de zitplaats zitten die voor de bestuurder bestemd is
  • een dodemansknop hebben op zijn vaartuig, die ervoor zorgt dat de motor automatisch afslaat als de bestuurder plotseling onwel wordt of overboord valt
  • een reddingsvest binnen handbereik hebben
  • een reddingsvest dragen indien het vaartuig staande op een open plaats bestuurd wordt
  • voorkomen dat hij andere watergebruikers hindert of in gevaar brengt
  • voorkomen dat de motor van zijn vaartuig onnodig herrie maakt of onnodig draait als het vaartuig stilligt

De schipper moet een geldig vaarbewijs hebben. Houd ook rekening met beroepsvaart en in het bijzonder met de golfslag en zuiging die deze schepen kunnen veroorzaken, en de grote dode hoek van soms 350 meter.

Landelijke maximumsnelheid

Op het water geldt voor snelle motorboten een landelijke maximumsnelheid van 20 kilometer per uur, tenzij iets anders is aangegeven. Houd er rekening mee dat in bepaalde vaar- en natuurgebieden lagere maximumvaarsnelheden kunnen gelden.

In gebieden waar u sneller mag varen dan 20 kilometer per uur, moet u in sommige situaties toch uw snelheid beperken tot maximaal 20 kilometer per uur. Bijvoorbeeld dicht bij de oever, in de buurt van zwemwater, bij ponten of bij slecht zicht.

Waterskiën

Waterskiën mag alleen in gebieden die voor deze sport zijn aangewezen. Behalve de bestuurder van de boot moet er tijdens het waterskiën een tweede persoon van tenminste 15 jaar aan boord zijn, die voortdurend de directe omgeving in de gaten houdt. Het waterskiën mag geen onveilige situaties of overlast voor anderen veroorzaken. Tijdens het waterskiën gelden verder dezelfde regels als voor het varen met een snelle motorboot.

Waar snelvaren

Waar snel gevaren mag worden, is voor de Rijkswateren opgenomen in de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995. Er is geen officiële (water)kaart waar de snelvaargebieden op staan. Controleer buiten de Rijkswateren provinciale of gemeentelijke verordeningen of je mag snelvaren.

Handhaving regels

Rijkswaterstaat en de Dienst Infrastructuur van de politie handhaven de regels op de rijksvaarwegen. Beide diensten letten vooral op vaargedrag en vaarbewijzen. De politie let daarnaast ook op bijvoorbeeld alcoholgebruik. Zowel Rijkswaterstaat als de politie is bevoegd om bij overtreding boetes uit te delen.

Documenten