Recreatievaart

onderliggende pagina's

Recreatievaart

In Nederland zijn er ongeveer 400.000 recreatievaartuigen in gebruik. Een groot deel daarvan maakt gebruik van de rijksvaarwegen, zoals grote rivieren, kanalen en andere wateren. Veiligheid van de recreatievaart is daarom een belangrijk aandachtspunt voor Rijkswaterstaat.

Veilig varen op de rijksvaarwegen

Met mooi weer is het druk op het water. Varen met een klein schip tussen de grote beroepsvaart kan voor spannende en onveilige situaties zorgen. Als u als recreatieschipper onze 5 tips opvolgt, maakt u veilig en plezierig gebruik van de grotere wateren.

Varen doe je samen!

In het project ‘Varen doe je samen!’ werkt Rijkswaterstaat samen met partners om de veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart te verbeteren. Dit doen we door beroepsschippers, recreatieschippers en roeiers bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water. Daarnaast signaleren we knelpunten op vaarwegen en bieden we veilige routes aan. Bezoek de website Varen doe je samen!.

Recreatiegeulen, een veilige vaarweg voor recreatieschippers

De hoofdvaarwegen worden, zeker in de zomerperiode, gebruikt door zowel de beroeps- als recreatievaart. Vanaf een groot schip zijn kleine vaartuigen vaak minder goed te zien. Ook gaan beroepsvaartuigen doorgaans sneller. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Om de veiligheid van de recreatievaart te vergroten leggen we, waar het kan, recreatiegeulen aan. Op de pagina Recreatiegeulen, een veilige vaarweg voor recreatieschippers vindt u hier meer informatie over.

Vlot en veilig door de sluis

Voor recreatieschippers kan varen door sluizen spannend zijn. Daarom zet Rijkswaterstaat in de zomer stewards in die recreanten door drukke of complexe sluizen begeleiden.

Lees het dossier over Stewards op de sluizen.

Mensen maken het veilig

Goede verlichting, veilige doorvaart in de sluizen, de aanleg van speciale vaargeulen voor recreatievaart. Rijkswaterstaat werkt samen met partners op veel verschillende manieren aan de veiligheid van de recreatievaart. Lees meer over hun ervaringen.

Stuur door