Vergunningen rijkswateren

Vergunningen rijkswateren

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties. Veel vergunningen kunt u digitaal aanvragen.

Vergunningen

Rijkswaterstaat geeft vergunningen uit voor de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren. Het precieze beheergebied van de rijksvaarwegen en rijkswateren is vastgelegd in kaarten.

Gebruik grond en water

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en/of -water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan deze toestemming kunnen nog nadere voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld het betalen van een gebruiksvergoeding.