04 GEVI UN en stofcategorie

GEVI, UN en stofcategorie

Wilt meer informatie over de bij de tellingen van het transport van gevaarlijke stoffen geregistreerde stoffen? Dus de gevaar identificatienummers (GEVI-codes) en stofidentificatienummers (UN-nummers) van de passerende transporten? Die data kunt u per wegvak vinden in de te downloaden documenten onder de nu volgende uitleg van de stofcategorieën waarin de gevaarlijke stoffen voor externe veiligheid (ten behoeve van de risicoanalyse) worden ingedeeld.

Stofcategorie

Bij een risicoanalyse vervoer van gevaarlijke stoffen maken we gebruik van stofcategorieën: 

  • LF (1 of 2) – brandbare vloeistoffen 
  • LT (1 t/m 6) – toxische vloeistoffen 
  • GF (0 t/m 3) – brandbare gassen 
  • GT (0 t/m 5) – toxische gassen 
  • GP – speciale stofcategorie ten behoeve van tunnels 
  • NR, GNR, LNR, SNR – (voor de externe veiligheid) niet-relevante stoffen 
  • SF – brandbare vaste stoffen
  • STW en LTW – vaste en vloeibare stoffen die in aanraking met water toxische stoffen produceren 
  • SFW en LFW – vaste en vloeibare stoffen die in aanraking met water brandbare stoffen produceren 

In de berekening van de risicoanalyses worden alleen de stofcategorieën LF, LT, GF en GT (behalve GT0 en GF0; LNG wordt voor de correcte berekening van het risico niet ingedeeld als GF0 maar GF3) meegenomen. Naarmate het nummer achter deze stofcategorieën hoger is, is de stof toxischer of brandbaarder. Stoffen die zowel een brandbare als toxische component hebben, worden bij het uitwerken van de jaarintensiteiten zodanig aan beide stofcategorieën toegekend dat de risico’s correct berekend worden.

Resultaten tellingen per wegvak

Het resultaat van de telling van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is per wegvak opgenomen in het document Nederland Zuid (provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) en Nederland Noord en Midden (overige provincies). De beide downloads bevatten ook het document 'Uitleg benaming' en 'opbouw Excel-files tellingen' (enige pdf-file in de downloads), waarin staat uitgelegd welke informatie in de Excel-files per wegvak is opgenomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over externe veiligheid en vervoer van gevaarlijke stoffen? Vul het contactformulier Risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen in.