Scheepvaartverkeerswet

Scheepvaartverkeerswet

De Scheepvaartverkeerswet (Svw) is de basis van alle verkeersregels voor de scheepvaart. In de Svw staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in scheepvaartreglementen.

De Scheepvaartverkeerswet is van toepassing op al het verkeer op het water. De Svw regelt onder meer:

  • de veiligheid en de doorstroming van het scheepvaartverkeer
  • het in standhouden en onderhouden van vaarwegen
  • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan onder andere oevers, dijken en bruggen
  • het voorkomen of beperken van verontreiniging door scheepvaart

De wet bevat onder meer het verbod op het varen onder invloed. Verder vormt de wet ook de basis voor het aanbrengen van verkeerstekens.

Verkeersregels op het water

De verkeersregels op het water zijn terug te vinden in zes scheepvaartreglementen voor de binnenwateren en één voor de kustwateren. Deze reglementen bevatten regels over bijvoorbeeld voorrang, verlichting, geluidsseinen en betekenis van verkeerstekens.

Het verkeersreglement dat op een groot deel van de Nederlandse Rijkswateren van toepassing is, is het Binnenvaartpolitiereglement. Daarnaast zijn er afzonderlijke reglement voor Rijn, Waal en Lek, voor de Westerschelde, voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, voor de Gemeenschappelijke Maas en voor de Eemsmonding. Voor de inhoud van deze reglementen zie de links onderaan deze pagina.

Voor de kustwateren van Nederland geldt het Scheepvaartreglement Territoriale Zee. Op de pagina Vaarregels op de website Vaarweginformatie kunt u onder het kopje Downloads een kaart bekijken waarop te zien is welke reglementen geldig zijn.

Vergunningen

Voor bepaalde activiteiten op het water is een vergunning nodig. Denk hierbij aan een vergunning voor een evenement, werkzaamheden of bijzondere transporten. Voor de volgende activiteiten kunt u hier een vergunning digitaal aanvragen:

  • wedstrijden of evenementen op, in of bij wateren of objecten van Rijkswaterstaat
  • permanent innemen van ligplaatsen in wateren van Rijkswaterstaat

Bijzonder transport

Wanneer is er sprake van een bijzonder transport en wanneer moet een vergunning worden aangevraagd? Lees er meer over op de pagina Bijzonder transport over water.

Smart shipping

Voor experimenten met Smart Shipping op een vaarweg kan een toestemming vereist zijn. Wanneer is dat het geval, en hoe kunt u toestemming aanvragen? U leest het op de pagina Smart Shipping.