03 Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 1. Met Hemelvaart, Pinksteren en in de zomerperiode worden stewards ingezet op verschillende sluizen. Welke locaties dit zijn vindt u in het overzicht. De inzetperiode is afhankelijk van de vakantiespreiding.

 2. Stewards helpen minder ervaren recreanten om onbekende of moeilijke sluizen vlot en veilig te passeren. Vaarweggebruikers (met name recreanten) hebben bij Rijkswaterstaat aangegeven dat zichtbare aanwezigheid van Rijkswaterstaat op de sluizen op drukke momenten gewenst is.

  Vaarweggebruikers geven aan dat extra aanwezigheid in drukke periodes gewenst is. De aanwezigheid van stewards zorgt ervoor dat het veiligheidsgevoel en het vaarplezier toenemen. De inzet van een steward helpt om de vaarweggebruikers vlot, veilig en plezierig de sluis te laten passeren.

 3. Stewards worden ingezet bij sluizen waar in drukke periodes sprake is van wachttijden, waar beroep- en recreatievaart samen schutten of bij objecten die lastig zijn te passeren voor recreanten, zoals bij getrapt schutten of een groot verval.

 4. De steward fungeert als een verlengstuk van de sluismeester en ondersteunt de recreanten tijdens het passeren van de sluis door:

  •    instructies van de sluismeester door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk
  •    het aannemen en losgooien van lijnen
  •    het beantwoorden van vragen, het uitdelen van foldermateriaal, het geven van informatie over vaargebied en omgeving sluis en het verwijzen naar landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002

 5. De steward heeft geen bijzondere bevoegdheden en kan niet dwingend optreden. De sluismeester heeft wel bijzondere bevoegdheden. Hij mag bijvoorbeeld orders geven aan schippers die ook opgevolgd moeten worden. Een steward werkt onder supervisie van de sluismeester.

 6. Nieuwe stewards worden geworven via de website Werken voor Nederland en social media. Een steward moet affiniteit hebben met watersport, vaarervaring hebben, klantgericht zijn en over teamspirit beschikken. Ook zijn er stewards die opnieuw aan de slag gaan voor Rijkswaterstaat.

 7. Nee, stewards zijn een extra aanvulling op de normale service van Rijkswaterstaat. Stewards worden ingezet vanuit de wens van vaarweggebruikers naar meer aanwezigheid van Rijkswaterstaat op drukke tijden. Stewards dragen bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer. Daarbij is het niet relevant of de sluis lokaal of op afstand bediend wordt.

 8. Het passeren van sluizen vraagt extra aandacht. Zowel beroeps- als recreatieschippers moeten bij een sluis binnen een beperkte ruimte manoeuvreren. Dat vereist oplettendheid en communicatie met elkaar en met de sluismeesters. Het is zaak rekening met elkaar te houden, zodat de sluispassage vlot en veilig verloopt. Op de pagina 'Vlot en veilig door een sluis' vindt u tips. Meer informatie vindt u ook op de website van Varen doe je samen.