Wetten, regels en vergunningen

Wetten, regels en vergunningen

Recreatievaart

In Nederland zijn er ongeveer 400.000 recreatievaartuigen in gebruik. Veiligheid van de recreatievaart is dan ook erg belangrijk. Veilig varen doe je samen, maar hoe doen we dat dan?

Scheepvaartwetten

Nederland heeft drukke zee├źn en vaarwegen. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat schepen vlot en veilig kunnen doorvaren. De scheepvaart moet voldoen aan allerlei wetten en regels, waarvan de Scheepvaartverkeerswet de basis is.

Gevaarlijk transport

Door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) te handhaven en een veiligheidsbeleid uit te voeren, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat gevaarlijke stoffen veilig vervoerd worden. Zo garanderen we de veiligheid van mensen, dieren en de omgeving.

Vergunningen rijkswateren

Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan particulieren, bedrijven of andere overheden en instanties. Veel vergunningen voor activiteiten in of bij rijkswateren kunt u digitaal aanvragen.