Wetten, regels en vergunningen

Wetten, regels en vergunningen

Verkeersregels op het water

Recreatievaart en beroepsvaart komen op de rijksvaarwegen soms letterlijk in elkaars vaarwater. Verkeersregels zorgen ervoor dat varen voor iedereen veilig blijft.

Veilig snelvaren

Voor snelle motorboten gelden speciale regels. Het gaat hierbij om een boot korter dan 20 m, die sneller kan varen dan 20 km/h. Hieronder vallen ook waterscooters.

Bijzonder transport

Voor bijzonder transport over water is geen vergunning nodig, mits dit aan de standaardvoorwaarden voldoet. Schippers moeten het transport wel melden. Voldoet het transport niet aan de standaardvoorwaarden, dan hebben schippers alsnog een vergunning nodig.

Gevaarlijk transport

Door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) te handhaven en een veiligheidsbeleid uit te voeren, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat gevaarlijke stoffen veilig vervoerd worden. Zo garanderen we de veiligheid van mensen, dieren en de omgeving.

Activiteiten op of aan rijkswateren