Spring direct naar dehoofdnavigatie, desubnavigatie, dezoekfunctie, deinhoud

Waterbericht Rijn en Maas

Rivieren

Geen waarschuwingen 21 oktober 2017, 10:00 Volgend waterbericht: - 22 oktober, 10:00

Geen waarschuwingen code groen

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand licht dalen. Er is voldoende water in de Rijn om aan de watervraag van industrie en drinkwaterwinning te voldoen. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Maas

Door de beperkte neerslag is de afvoer van de Maas laag. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven. Er is voldoende water in de Maas om aan de watervraag van industrie en drinkwaterwinning te voldoen.

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland.

e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 0320 29 8888
i. Watermanagementcentrum