Waterbericht Rijn en Maas | Rijkswaterstaat
Ga naar Direct naar de hoofdnavigatieDirect naar de subnavigatieDirect naar de zoekfunctieDirect naar de inhoud

Waterbericht Rijn en Maas

Rivieren

Geen waarschuwingen 30 maart 2020, 10:00 Volgend waterbericht: - 31 maart, 10:00

Geen waarschuwingen code groen

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. 

De komende twee dagen zal de waterstand licht dalen.

Maas

De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer licht dalen.


Maandag 10 februari 2020 raakte stuw Linne beschadigd door 2 duwbakken die door de storm op drift waren geraakt. Rijkswaterstaat heeft een tijdelijke breuksteendam gebouwd om de schade aan stuw Linne goed in beeld te brengen. De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. Daarmee blijft de stuw stabiel. Bij de inspectie is geconstateerd dat 4 jukken (onderdelen van de stuw) beschadigd geraakt zijn. Experts van zowel Rijkswaterstaat als partners bekijken de mogelijkheden die er zijn om de reparatie van de stuw uit te voeren. Duidelijk is dat hiervoor de stuw deels moet worden drooggezet. Op die manier kan ook het deel van de stuw dat nu onder water staat, worden geïnspecteerd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden die nodig zijn om de stuw deels droog te kunnen leggen een aantal weken duren. Rijkswaterstaat houdt de stuw continu in de gaten. De stuw is nu stabiel, maar die situatie kan veranderen als de wateraanvoer wijzigt.


Klik hier voor meer informatie en actuele nieuwsberichten over stuw Linne, of kijk op de pagina sluizen en stuwen, hier vindt u meer informatie over de functie van sluizen en stuwen.


 

Overige watersystemen

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland.

e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum