Waterbericht Kust en Rijnmondgebied | Rijkswaterstaat
Ga naar Direct naar de hoofdnavigatieDirect naar de subnavigatieDirect naar de zoekfunctieDirect naar de inhoud

Waterbericht Kust en Rijnmondgebied

Kust en Rijnmondgebied

Verhoogde waterstanden 12 december 2018, 10:00 Volgend waterbericht: - 13 december, 10:00

Verhoogde waterstanden code groen

Kust en Rijnmondgebied

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

Overige watersystemen

 • IJsselmeer

  Geen waarschuwingen code groen

  Het waterpeil van het IJsselmeer is licht verhoogd en het waterpeil van het Markermeer en de Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar.

  Lees meer

 • Rivieren

  Lage afvoer Rijn code groen

  De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand licht toenemen.

  De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven.

  Lees meer

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland.

e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 088 798 5000
i. Watermanagementcentrum