Waterbericht

Kust en Rijnmondgebied

Verhoogde waterstanden code groen Verhoogde waterstanden 20 november, 10:00 Volgend waterbericht: - 21 november, 10:00

Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

Lees meer

Rivieren

Geen waarschuwingen code groen Geen waarschuwingen 20 november, 10:00 Volgend waterbericht: - 21 november, 10:00

Door de neerslag in Duitsland en Zwitserland van de afgelopen periode is de waterstand te Lobith (waar de Rijn Nederland binnenkomt) op dit moment hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand licht dalen.

De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven.

Lees meer

IJsselmeergebied

Geen waarschuwingen code groen Geen waarschuwingen 20 november, 10:00 Volgend waterbericht: - 21 november, 10:00

Het waterpeil van het Markermeer en Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar. Het waterpeil van het IJsselmeer is licht verhoogd.

Lees meer

Het Waterbericht

Op basis van watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt én weergegevens van het KNMI, worden verwachtingen voor de kust, de rivieren (Rijn en Maas) en het IJssel- en Markermeer samengesteld en in het Actueel Waterbericht opgenomen. Het waterbericht kijkt maximaal 48 uur vooruit en wordt iedere ochtend rond 10:00 uur gepubliceerd. Tijdens bijzondere omstandigheden kunnen meerdere berichten per dag verschijnen.

Nader Verklaard

Ga naar de website van de Helpdesk Water voor een uitleg van veelgebruikte waterbegrippen.