01 Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften

Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften

Voor het uitvoeren van metingen hanteert Rijkswaterstaat de Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften (RWSV’s).

Wat zijn RWSV’s?

De RWSV’s zijn regels voor het nemen van monsters in het kader van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). De voorschriften beschrijven ook hoe bemonstering- en meetapparatuur onderhouden moet worden.

Voor wie gelden de RWSV’s?

De voorschriften gelden voor onze eigen diensten, maar ook voor externe partijen die in opdracht van Rijkswaterstaat metingen uitvoeren. De RWSV’s zijn overigens ook geschikt voor het nemen van monsters buiten het MWTL-programma.

Categorieën

Er zijn voorschriften voor 4 categoriën: 

 • Biologie
 • Chemie
 • Hydrografie
 • Hydrologie en meteorologie

Juiste meetconfiguratie?

Om te beoordelen of uw meetconfiguratie voldoet aan de Nederlandse normen voor hydrografische metingen, kunt u de tool AMUST gebruiken. U kunt dit programma aanvragen via het aanvraagformulier.

Biologie

 • Documenten biologie
  Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaarden voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens.

Chemie

 • Documenten chemie
  Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaarden voor de inwinning, verwerking en uitgifte van chemische gegevens.

Hydrografie

 • Documenten hydrogafie
  Bekijk hier de hoofdprocedure met onderliggende procedures en werkinstructies hydrografisch werkproces en de samenhang tussen de verschillende standaardvoorschriften hydrografie.

Hydrologie en meteorologie

 • Documenten hydrologie en meteorologie
  Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van hydrologische en meteorologische gegevens, de ADCP-specificaties, de golfverwerking en de zoutafleiding.