01 Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften

Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften

Voor het uitvoeren van metingen hanteert Rijkswaterstaat de Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften (RWSV’s).

Wat zijn RWSV’s?

De RWSV’s zijn regels voor het nemen van monsters in het kader van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). De voorschriften beschrijven ook hoe bemonstering- en meetapparatuur onderhouden moet worden.

Voor wie gelden de RWSV’s?

De voorschriften gelden voor onze eigen diensten, maar ook voor externe partijen die in opdracht van Rijkswaterstaat metingen uitvoeren. De RWSV’s zijn overigens ook geschikt voor het nemen van monsters buiten het MWTL-programma.

Categorieën

Er zijn voorschriften voor 4 categoriën: 

 • Biologie
 • Chemie
 • Hydrografie
 • Hydrologie en meteorologie

Juiste meetconfiguratie?

Om te beoordelen of uw meetconfiguratie voldoet aan de Nederlandse normen voor hydrografische metingen, kunt u de tool AMUST gebruiken. U kunt dit programma aanvragen via het aanvraagformulier.

Biologie

 • Documenten biologie
  Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaarden voor de inwinning, verwerking en uitgifte van biologische gegevens.

Chemie

 • Documenten chemie
  Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaarden voor de inwinning, verwerking en uitgifte van chemische gegevens.

Hydrografie

HYP-P-007
Procedure Valideren en Opslaan (versie 20120417) pdf 146 kB / april 2016
HYD-HP-001
Hoofdprocedure Hydrografisch werkproces (versie 1.2) pdf 202 kB / april 2016
HYD-P-001
Procedure platformgeometrie in het hydrografische werkproces (versie 1.2) pdf 180 kB / april 2016
HYD-P-002
Procedure parameters sensoren in het hydrografische werkproces (versie 1.1) pdf 428 kB / april 2016
HYD-P-003
Procedure akoestisch loden in het hydrografische werkproces (versie 1.1) pdf 287 kB / april 2016
HYD-P-004
Procedure Side Scan Sonar in het hydrografische werkproces (versie 1.1) pdf 295 kB / april 2016
HYD-P-005
Procedure Stroommeten in het hydrografische werkproces (versie 1.1) pdf 253 kB / april 2016
HYD-P-006
Procedure Slibdichtheidsmeting in het hydrografische werkproces (versie 1.1) pdf 219 kB / april 2016

Hydrologie en meteorologie

 • Documenten hydrologie en meteorologie
  Bekijk hier de Rijkswaterstaatstandaard voor de inwinning, verwerking en uitgifte van hydrologische en meteorologische gegevens, de ADCP-specificaties, de golfverwerking en de zoutafleiding.