Waterdata en waterberichtgeving

onderliggende pagina's

Waterdata en waterberichtgeving

Waterberichten

De watergegevens die Rijkswaterstaat verzamelt, gebruiken we onder meer om te informeren over waterstanden en verontreinigingen. Het Actueel Waterbericht geeft in een oogopslag weer wat de huidige en verwachte watersituatie (hoogwater, laagwater of vies water) betekent voor het waterbeheer.

Water en weer

Waterkwaliteit

Clickable image waterkwaliteit Naar waterkwaliteit

Metingen

onderliggende pagina's