Zwemmen in open water

Zwemmen in open water

Het is erg risicovol om te zwemmen in open water. Zo brengt het zwemmen in rivieren en kanalen gezondheidsrisico’s met zich mee, omdat er ziekteverwekkende stoffen in het water kunnen zitten. Ook kan de stroming in het water voor onveilige situaties zorgen.

We raden het zwemmen in rivieren en kanalen dan ook sterk af. Op de pagina Zwemmen in rivieren en kanalen leest u meer over de risico’s van het zwemmen in rivieren en kanalen.

Veilige buitenzwemlocaties

Tijdens het zwemseizoen controleert Rijkswaterstaat de zwemwaterkwaliteit op ruim 200 officieel aangewezen buitenzwemlocaties (open water) in rijkswateren. De provincies zijn verantwoordelijk voor de voorlichting over de veiligheid van zwemwater richting het publiek. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Wilt u weten waar u veilig kunt zwemmen? Op de website Zwemwatervindt u actuele informatie en nieuws over de officiële en goedgekeurde buitenzwemlocaties in Nederland.

Ook op een mobiele telefoon kunt u snel en handig een overzicht van alle veilige buitenzwemlocaties bij u in de buurt krijgen. Download daarvoor de app Zwemwater.

Controle waterkwaliteit zwemlocaties

Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat is de zorg voor voldoende schoon water dat geschikt is voor landbouw, natuur, recreatie en drinkwatervoorziening. Dat doen we samen met andere waterbeheerders. Daar komt ook het beheer van de waterkwaliteit van rivieren, meren en zeeën bij kijken. Daarom controleert Rijkswaterstaat ieder zwemseizoen ruim 200 officiële zwemwaterlocaties in Nederland.

Als blijkt dat de zwemwaterkwaliteit niet op peil is (bijvoorbeeld door de aanwezigheid van blauwalgen) neemt Rijkswaterstaat samen met waterschappen het initiatief om met andere betrokken partijen (zoals provincies, gemeenten, lokale beheerders) maatregelen te treffen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Meer informatie over de rol en taak van Rijkswaterstaat bij de controle van de waterkwaliteit, vindt u op de pagina Helpdesk Water.

VOICE-OVER: Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat is de zorg voor de waterkwaliteit in onze rivieren, meren en zeeën. Daarom controleren wij ieder zwemseizoen tussen 1 mei en 1 oktober het water in ruim 200 van de ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties in heel Nederland. Op basis van deze controles informeren de provincies het publiek over de waterkwaliteit van deze zwemlocaties onder andere via de informatieborden en vlaggen op de stranden met berichten op de website Zwemwater.nl en via de media. Hoe gaat zo'n controle in z'n werk? Op elke locatie nemen we iedere twee of vier weken een monster volgens vaste voorschriften. Als het nodig is, controleren we vaker. De monsternemer loopt tot één meter diepte het water in en kijkt eerst goed rond of hij bijzonderheden ziet. Blauwalg bijvoorbeeld zie je bij hoge concentraties direct met het blote oog op het water drijven. Is dat het geval dan informeert Rijkswaterstaat meteen de betreffende provincie. De provincie waarschuwt vervolgens het publiek of geeft zelfs een negatief zwemadvies af. Na de visuele inspectie vult de monsternemer één of twee flesjes met water. Alle flesjes levert hij diezelfde dag nog af bij het laboratorium voor analyse. In het laboratorium worden de monsters volgens protocollen nauwkeurig getoetst. Het laboratorium deelt de resultaten met Rijkswaterstaat. Bij te hoge concentraties van bacteriën of blauwalg waarschuwt Rijkswaterstaat onmiddellijk de provincies. (Mensen gaan een strand op.) Na afloop van het zwemseizoen worden de analyseresultaten getoetst aan Europese normen. Het zwemwater is slecht, aanvaardbaar goed of uitstekend van kwaliteit. Het jaar erop komt deze kwalificatie op het informatiebord te staan bij de zwemlocatie en op de website Zwemwater.nl. Wil je dus zeker weten waar je veilig kunt zwemmen kijk dan eerst op Zwemwater.nl of op het informatiebord bij de zwemlocatie. (Beeldtekst: www.zwemwater.nl. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/waterkwaliteit, www.zwemwater.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.)

Zwemmen in rivieren en kanalen

Het is erg risicovol om te zwemmen in open water. Zo brengt het zwemmen in rivieren en kanalen gezondheidsrisico’s met zich mee, omdat er ziekteverwekkende stoffen in het water kunnen zitten. Ook kan de stroming in het water voor onveilige situaties zorgen. We raden het zwemmen in rivieren en kanalen dan ook sterk af.

Waterkwaliteit rivierwater

Hoewel de kwaliteit van het rivierwater veel beter is dan tientallen jaren geleden, wordt het afgeraden om te zwemmen in rivieren. Vanwege lozingen, bijvoorbeeld uit rioolwaterzuiveringsinstallaties, kunnen er nog steeds ziekteverwekkende bacteriën en virussen in rivierwater aanwezig zijn.

Aangezien rivierwater niet wordt aangemerkt als zwemwater, vindt er ook geen onderzoek plaats naar de zwemwaterkwaliteit, zoals dat wel het geval is bij officiële zwemwaterlocaties.

Gevaren zwemmen in open water

Naast de waterkwaliteit, is een groot gevaar van zwemmen in open water het zwemmen of in het water springen op onveilige locaties. Scheepvaart, stromingen en objecten in het water vormen daarbij belangrijkste bedreigingen.

Onderliggende pagina's