Zwemmen in open water

Zwemmen in open water

Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het zwemseizoen controleert Rijkswaterstaat de zwemwaterkwaliteit op ruim 200 officieel aangewezen buitenzwemlocaties (open water) in rijkswateren. De provincies zijn verantwoordelijk voor de voorlichting over voldoende schoon en veilig zwemwater richting het publiek.

Actuele informatie over buitenzwemlocaties

Wilt u weten waar u veilig kunt zwemmen? Op de website Zwemwater vindt u actuele informatie en nieuws over de officiële en goedgekeurde buitenzwemlocaties in Nederland.

U kunt ook de Zwemwater App downloaden. De handige kaart in de App toont u alle veilige buitenzwemlocaties bij u in de buurt.

Controle waterkwaliteit zwemlocaties

Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat is de zorg voor de waterkwaliteit in rivieren, meren en zeeën. Daarom controleert Rijkswaterstaat ieder zwemseizoen ruim 200 officiële zwemwaterlocaties in Nederland. Deze video laat zien hoe zo’n controle verloopt.

VOICE-OVER: Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat is de zorg voor de waterkwaliteit in onze rivieren, meren en zeeën. Daarom controleren wij ieder zwemseizoen tussen 1 mei en 1 oktober het water in ruim 200 van de ongeveer 700 officiële zwemwaterlocaties in heel Nederland. Op basis van deze controles informeren de provincies het publiek over de waterkwaliteit van deze zwemlocaties onder andere via de informatieborden en vlaggen op de stranden met berichten op de website Zwemwater.nl en via de media. Hoe gaat zo'n controle in z'n werk? Op elke locatie nemen we iedere twee of vier weken een monster volgens vaste voorschriften. Als het nodig is, controleren we vaker. De monsternemer loopt tot één meter diepte het water in en kijkt eerst goed rond of hij bijzonderheden ziet. Blauwalg bijvoorbeeld zie je bij hoge concentraties direct met het blote oog op het water drijven. Is dat het geval dan informeert Rijkswaterstaat meteen de betreffende provincie. De provincie waarschuwt vervolgens het publiek of geeft zelfs een negatief zwemadvies af. Na de visuele inspectie vult de monsternemer één of twee flesjes met water. Alle flesjes levert hij diezelfde dag nog af bij het laboratorium voor analyse. In het laboratorium worden de monsters volgens protocollen nauwkeurig getoetst. Het laboratorium deelt de resultaten met Rijkswaterstaat. Bij te hoge concentraties van bacteriën of blauwalg waarschuwt Rijkswaterstaat onmiddellijk de provincies. (Mensen gaan een strand op.) Na afloop van het zwemseizoen worden de analyseresultaten getoetst aan Europese normen. Het zwemwater is slecht, aanvaardbaar goed of uitstekend van kwaliteit. Het jaar erop komt deze kwalificatie op het informatiebord te staan bij de zwemlocatie en op de website Zwemwater.nl. Wil je dus zeker weten waar je veilig kunt zwemmen kijk dan eerst op Zwemwater.nl of op het informatiebord bij de zwemlocatie. (Beeldtekst: www.zwemwater.nl. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/waterkwaliteit, www.zwemwater.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.)

Zwemmen in rivieren en kanalen

Het grootste gevaar voor zwemmers is echter niet de waterkwaliteit, maar vooral ook het zwemmen of springen op onveilige locaties. Scheepvaart, stromingen en objecten in het water vormen daarbij de grootste bedreigingen. Op de pagina zwemmen in rivieren en kanalen leest u de risico’s van het zwemmen in rivieren en kanalen en het springen van bruggen.

Onderliggende pagina's