01 Zoet-zoutplatform

Zoet-zoutplatform

Het zoet-zoutplatform is opgericht om kennis en ervaring uit te wisselen over het waterbeheer op de grens van zoet en zout water. Twee keer per jaar organiseert Rijkswaterstaat een landelijke platformbijeenkomst voor professionals uit de waterwereld. Daarnaast organiseert Rijkswaterstaat samen met partners iedere twee jaar een zout-zoet tweedaagse.

De georganiseerde bijeenkomsten zorgen voor waardevolle netwerken tussen professionals op het gebied van beheer, beleid, advies en onderzoek.

Zoet-zoutcourant

In de Zoet-zoutcourant vindt u achtergrondinformatie over zoet-zoutovergangen. Trefwoorden zijn onder andere: sluisbeheer, brakwaterzones, trekvis, vispassages, zoutindringing en verzilting. Recente of oudere edities kunt u opvragen via ons contactformulier.

Onderliggende pagina's