Ruim baan voor vis

onderliggende pagina's

Ruim baan voor vis

Sluizen, stuwen, gemalen, dijken en dammen zijn barrières in de trekroutes van vis. Dit heeft geleid tot een afname van de hoeveelheid en het aantal soorten vis in de rijkswateren. Rijkswaterstaat treft maatregelen waardoor de belangrijkste barrières omzeild kunnen worden door vis.

Een goede visstand draagt bij aan en hoort bij een gezond ecosysteem in en rond de Nederlandse wateren. Zij is ook van grote betekenis voor de beroeps- en sportvisserij, (overwinterende trek)vogels en andere viseters zoals de visotter.

Ruim baan voor de vis

Gemalen, sluizen, dijken en dammen zijn barrières in de trekroutes van de vis. Dit heeft een afname veroorzaakt van de hoeveelheid en het aantal soorten. Er zijn zelfs vissoorten die dreigen uit te sterven. Samen met andere waterbeheerders treffen we maatregelen, waardoor zij de belangrijkste blokkades kunnen passeren.

Doel

Door het omzeilen van barrières probeert Rijkswaterstaat de migratie van vis te bevorderen en, specifiek, om trekvissen weer terug te brengen. Dit zijn vissen die zowel zoet als zout water nodig hebben (afhankelijk van hun levensstadium) om te overleven. Denk aan paling/(glas)aal, spiering, zalm, zeeforel, bot, stekelbaars, fint, rivierprik en zeeprik.

Barrières en directe gevolgen

Door de barrières kunnen trekvissen moeilijk of niet migreren naar andere wateren. Denk aan landinwaarts gelegen zoet water, waar zich belangrijke paai- en opgroeigebieden bevinden. De obstakels zorgen er ook voor dat zoetwatervissen die (in een eerder levensstadium) zijn uitgespoeld naar zout water moeilijk of niet meer terug kunnen zwemmen. Onder ‘Omzeilen barrières’ leest u welke maatregelen er worden getroffen om deze problemen aan te pakken.

Documenten

Nieuwsbericht Ruim baan voor vis rondom de Afsluitdijk - 2 september 2013
pdf (102.1 Kb) pdf 102 kB / april 2016
Ruim baan voor trekvissen. Ecologisch herstel Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas
pdf (259.8 Kb) pdf 261 kB / april 2016