Bijzondere dieren en planten IJsselmeergebied

Bijzondere dieren en planten IJsselmeergebied

Voor bijzondere planten en dieren hoef je niet ver van huis te gaan. Het IJsselmeergebied is namelijk een natuurgebied van wereldformaat.

Het IJsselmeergebied is het grootste zoetwaterbekken in West-Europa. Veel dieren en planten leven in dit natuurgebied. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de waterkwaliteit en de ecologie in het gebied te verbeteren. Deze maatregelen komen voort uit Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water.

Tasty Five IJsselmeergebied

Dit voorjaar maakte je kennis met de Big Five van het IJsselmeergebied. Deze dieren kunnen niet overleven zonder voedsel, dus duiken we nu dieper in het voedselweb. We stellen je graag de Tasty Five voor.
 • De rode muggenlarve

  De rode muggenlarve verstopt zich meestal in een laagje modder of tussen waterplanten voor zijn vijanden. De larve groeit razendsnel; hij vervelt 4 keer.
 • De watervlo

  De watervlo behoort tot de kreeftachtigen en is vooral voor jonge vissen een belangrijke voedselbron. Vissen als de baars en jonge snoeken zijn blij met de watervlo als hapje.
 • De quaggamossel

  Quaggamossels filteren liters water in het IJsselmeergebied. Voor vogels die in het IJsselmeergebied overwinteren, is deze mossel één van de belangrijkste voedselbronnen.
 • De spiering

  De spiering wordt door zijn kenmerkende komkommergeur ook wel de ‘komkommervis’ genoemd. Als leefgebied heeft de spiering schoon, zuurstofrijk water nodig dat niet te warm is.
 • De waterplant

  Waterplanten zijn onmisbaar in het IJsselmeergebied. Zo nemen ze voedingsstoffen op uit het water en gaan de groei van blauwalg tegen. Ze zijn een graadmeter voor de ecologische waterkwaliteit.

Big Five IJsselmeergebied

In het voorjaar van 2018 stelden tijdens de Week van ons Water de Big Five van het IJsselmeergebied zich aan je voor.

De Big Five bestaat uit vijf bijzondere dieren. De reden dat zij hier wonen is dat het beter gaat met de waterkwaliteit en de ecologie in het IJsselmeergebied. Zie je een van de vijf bijzondere dieren in het echt? Meld het dan op de website Waarneming.

 • De zeearend

  De zeearend is de grootste roofvogel van Nederland. We zorgen voor schoon water, zodat er voldoende vis in het gebied voorkomt.
 • De paling

  De paling is een echte wereldreiziger. De paling brengt zijn 'jeugd' door in het IJsselmeergebied. Dit kan doordat onder meer de Afsluitdijk openstaat voor vis.
 • Grote karekiet

  De grote karekiet leeft van eind april tot het eind van de zomer in het IJsselmeergebied. Door de aanleg van ondiepe gebieden met rietzones zorgen we ervoor dat deze vogel hier ook blijft.
 • De otter

  De otter is terug van weggeweest. Doordat we natuurgebieden verbinden en waterbodems zuiveren is de otter teruggekeerd in het IJsselmeergebied.
 • De snoek

  De snoek is een jager. Om de snoek te helpen, zorgen we voor helder water en leggen we paai- en schuilgebieden aan in het IJsselmeergebied.

IJsselmeer memory

Kan jij ook geen genoeg krijgen van de quaggamossel of de grote karekiet? Speel dan nu ons IJsselmeer memoryspel over de Big en Tasty (PDF, 11 MB) en leer de dieren en planten in het IJsselmeergebied nog beter kennen.

 • Nieuwsgierig naar ons water?

  Schoon, veilig en voldoende drinkwater is niet vanzelfsprekend. Op onswater.nl staat hoe de waterpartners in Nederland hieraan werken en wat je zelf kunt doen.