Maatregelen waterkwaliteit

Maatregelen waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Nederland is op veel plekken onvoldoende. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om dit te verbeteren.

Schoon water

Rijkswaterstaat zorgt voor schoon en gezond water voor mensen en voor de leefgebieden van planten en dieren.

Ruim baan voor vis

Om vismigratie te bevorderen, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat vissen zonder obstakels van het ene water naar het andere kunnen zwemmen.

Herstel leefgebied

Rijkswaterstaat herstelt het natuurlijke leefgebied van planten en dieren. Dit doen we bijvoorbeeld door oevers minder stijl te maken. Hierdoor kunnen water -en oeverplanten beter groeien.

Zoet-zoutovergangen

Veel zoet-zoutovergangen, waar zoet water in zout water stroomt, zijn verdwenen. Rijkswaterstaat herstelt deze overgangen. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en neemt de biodiversiteit toe.

Ons water