Rivierhout

Rivierhout

Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt Rijkswaterstaat, met een anker, dode bomen aan in onze rivieren. Zo herstellen we een belangrijke schakel in de voedselketen en verbetert de biologische waterkwaliteit.

In de afgelopen eeuwen is er hard gewerkt om de bevaarbaarheid en de veiligheid van ons binnenwater te verbeteren. Rivieren werden rechtgetrokken en oevers veelal met steen verstevigd. Alles wat opstuwing kan veroorzaken werd verwijderd.

Deze ingrepen hebben grote gevolgen gehad voor het leven in de rivier: veel plant- en diersoorten die op hout leven zijn verdwenen. Daarom leggen we op steeds meer plekken dode bomen in het water. Dit past bij andere herstelmaatregelen, zoals natuurvriendelijke oevers en geulen. Zo maken we de rivieren weer aantrekkelijk voor flora en fauna die daar oorspronkelijk thuishoren. Vanzelfsprekend zorgen we voor veilige scheepvaart en een goede doorstroming bij hoogwater.

Bomen in het water vormen een koraal voor ongewervelde diertjes in de rivier

Eten en gegeten worden

Al snel krioelt het van het leven op en rond dergelijke boomriffen. De bomen vormen als het ware een koraal voor ongewervelde diertjes die met het blote oog nét te zien zijn, zoals kokerjufferlarven, vlokreeftjes en eendagsvliegen. Deze diertjes worden weer gegeten door vissen. Zij gebruiken de takken en de wortels van de boom om te schuilen, te paaien en voedsel te verzamelen. Vervolgens duurt het niet lang voordat ook visetende vogels in de buurt neerstrijken. Dit samenspel wordt in 1 oogopslag duidelijk gemaakt in de tekening van Stichting ARK.

Veiligheid voor de scheepvaart

Rijkswaterstaat plaatst de bomen buiten de vaargeul zodat de scheepvaart er geen last van heeft. Ze worden stevig verankerd aan de bodem of aan de wal. In de komende 6 jaar worden alle Rijntakken van rivierhout voorzien. Ook langs de Maas is rivierhout een vertrouwd beeld aan het worden. Als bomen omvallen mogen ze in principe verankerd op de oever blijven liggen. Als het nodig is, wordt het vaarwater op deze locaties met een drijvende markering aangegeven. Daarnaast zijn enkele Maasgeulen van boomriffen voorzien. Verder zijn langs de Maas ter hoogte van Wellerlooi en Vierlingsbeek enkele bomen tussen de kribben in de ondiepe oeverzone geplaatst, stevig vastgelegd met kettingen aan stalen binten.

En inmiddels is ook in de Grensmaas in Zuid-Limburg het eerste rivierhout verankerd in de vorm van drie dode bomen. De bomen liggen ter hoogte van Borgharen, buiten de hoofdstroom. Waterrecreanten als kajakkers zouden hier dan ook in principe geen hinder van moeten ondervinden. Veiligheid voor de scheepvaart is op de Grensmaas niet aan de orde, want dit deel van de rivier is ongestuwd en daardoor onbevaarbaar.

Video

Waar liggen de bomen?

Locaties van de bomen
PlaatsKilometerpaalLocatieVorm
Nederrijn-Lek


Amerongen/MaurikLinkeroever 922,2Vistrap3 bomen met kluit en takken
EverdingenLinkeroever 942,6 - 944,5Kribvak en strang
6 bomen met kluit en takken
EverdingenLinkeroever 936,3KribvakDunne boomstammen in schermen
WageningenRechteroever 904,1 en 902,9Kribvak4 bomen met kluit en takken
WageningenLinkeroever 901,9 en 902,1Kribvak4 bomen met kluit en takken
CulemborgLinkeroever 937,2Kribvak2 bomen met kluit en takken
CulemborgLinkeroever 936,9KribvakBoomstammen in 4 onderwaterschermen
Waal


HurwenenLinkeroever 930,9Nevengeul2 geclusterde bomen
KlompenwaardRechteroever, km 869-870Nevengeul12 bomen met kluit en enkele takken
HondswaardRechteroever, km 950,52-zijdig aangetakte plasEnkele bomen met kluit en takken
IJssel


HattemLinkeroever 981,2 - 982,2Nevengeul
4 x 3 stammen met kluit
Buitenwaarden WijheRechteroever, km 967Nevengeul5 bomen met kluit en takken
RammelwaardLinkeroever, km 933Aangetakte strang7 bomen met kluit en takken
ReuversweerdLinkeroever, km 923Aangetakte strang7 bomen met kluit en takken
VorchterwaardenLinkeroever, km 965Aangetakte strang3 bomen met kluit en takken
WelsumerwaardenLinkeroever, km 958Nevengeul8 bomen met kluit en takken
Gelderse TorenLinkeroever, km 914Aangetakte strang8 bomen met kluit en takken
DorperwaardenLinkeroever, km 950Nevengeul3 bomen met kluit en takken
Maas


Borgharen
Rechteroever km 16,8 (Grensmaas)Buiten de hoofdstroom3 bomen met kluit, plus enkele grote keien
Wellerlooi
Rechteroever km 131,3-133,6Tussen kribben in ondiepe Maasoever8 bomen met kluit
Vierlingsbeek
Linkeroever km 137,7-139,0Tussen kribben in ondiepe Maasoever6 bomen met kluit
OverasseltRechteroever km 169,8 en 170,3Maasoever2 bomen
GraveLinkeroever km 172,8 en 173,0Maasoever2 bomen
Loonse PlasRechteroever km 180,7Maasplas1 boom
MaasbommelRechteroever km 192,6-193,4Geïsoleerde geul4 grote bomen met kluit
Hemelrijkse Waard (Oijen-Lithoijen)
Linkeroever km 196,7-200,0Nevengeul en oude Maasarm18 grote bomen met kluit
GewandeLinkeroever km 214,6MaasoeverLinkeroever 214,6
De bomen blijven dankzij een anker op de bodem liggen.

Documentaire levende rivier

In de documentaire Levende Rivier vaart Ruben Smit met zijn kano bij Wageningen langs 1 van de projecten met rivierhout.

Documenten

Nieuws

Vraag en antwoord

Komen de planten en dieren vanzelf op het hout?

Ja. De vestiging van soorten is spontaan en gaat boven verwachting snel. Dit bleek uit de proef die met de maatregel is gedaan van 2013-2015. Al na korte tijd werden bijzondere insectenlarven en vissen aangetroffen.

Is ander materiaal dan hout ook geschikt?

Aan ander materiaal, bijvoorbeeld steen, kunnen zich ook planten en dieren hechten. Maar Nederland heeft van nature geen stenige ondergronden onder water en dus ook geen soorten die daar thuis horen. Wat er kunstmatig aan steen gestort is, wordt bevolkt door de driehoeksmossel die oorspronkelijk uit Zuid-Oost Rusland komt. Op het Rivierhout is deze tot dusverre niet gesignaleerd.

Toon alle vragen

Onderliggende pagina's